You are here

НАПУКВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ

 

Наблюдават се два вида напукване на плодовете: радиални
пукнатини от центъра на плода към периферията и
концентрични напуквания. Подобно на върховото гниене
напукванията на плодовете се появяват поради прекомерно
бързото им нарастване и неравномерния воден режим.
Плодовете, които зреят в сухо време, могат да се
напукат силно, ако последва период с проливни дъждове и
високи температури. Различните хибриди имат различна
устойчивост на разпукване вследствие на климатичните
условия. Както при върховото гниене, и тук мулчирането и
избягване на прекалено високите норми на азотно торене
ограничават напукването на плодовете до минимум.