You are here

КУХИ ПЛОДОВЕ

Най-често срещаните симптоми са квадратна или
странично сплесната форма на плодовте. Наличие на
празнини (кухини) между семенните камери и външната
стена. Плодовете не са сочни и съдържат много малко
семена. Доматите са леки и много често при поставяне
във вода плуват на повърхността и. Основните причини
за този вид проблем при доматите е лошото опрашване
и неправилния хранителен режим. Най-често това се
изразява във високи нива на азот и ниски на калий. Слабо
развитие на семената в семенните камери. Други причини,
които могат да предизвикат този проблем, са слабата
осветеност (облачно време) и големи температурни
разлики (висока/ниска). Също така преовлажняването може
да засили проблема. Не на последно място трябва да се
спомене използването на хормони за опрашване.