You are here

ФИЗИОЛОГИЧНО ЗАВИВАНЕ НА ЛИСТАТА

Този физиологичен проблем се изразява в завиването на
листата навътре по основния нерв. Понякога завиването
продължава докато двете страни на листната петура се
докоснат или се припокрият. Не всички листа от дадено
растение се завиват. Този проблем не намалява растежа на
културата, добива или качеството на плодовете. Смята се,
че това физиологично нaрушение е вследствие на нередовен
воден режим и може да се увеличи след манипулации
(колтучене, пензиране). Симптомите понякога са временни,
но понякога продължават през целия сезон.