You are here

АЗОТ

  

Азотът е необходим за цялостното нарастване и
развитие на едно растение, тъй като той участва в
производството на нуклеинови киселини и протеини,
които спомагат за възпроизвеждането и деленето на
клетките. Също така азотът представлява и голяма
част от хлорофила в растенията. Когато азотът е
недостатъчен, в растението се наблюдава пожълтяване на
старите листа и издребняване на младите, страничните
разклонения се редуцират, растенията изглеждат
закърнели и бързо преминават своя вегетационен цикъл.
При наличие на прекомерно количество азот в растението
листата са тъмно зелени, завиват се надолу и стават
твърди при докосване. Растенията са предразположени
към стрес от засушаване и не залагат плодове. Слабо
развитие на вторичните разклонения. При дефицит на
азот в растенията може да се използват листни торове,
а в по-дългосрочен аспект се препоръчва да се увеличи
органичната материя в почвата и почвено торене с
азотосъдържащи торове веднъж през пролетта и няколко
пъти през вегетацията на културата.