You are here

КАЛИЙ

 

Калият е третият от макроелементите след азот и
фосфор, който играе много важна роля при развитието
на растителния организъм. Калият като елемент е
основен активатор на ензимите и участва в правилното
и навременно отваряне на устицата на цветовете.
Също така взема дейно участие в развитието на корена
и натрупването на захари в растенията. Друго важно
задължение на калия е поддържането на електролитния
баланс и транспирацията в растителния организъм.
Сиптомите, които най-често се наблюдават при недостиг
на калий, са: изостанали в своето развитие растения
и завиване на листата. Само при старите листа се
наблюдава пожълтяване, вследствие на което изглеждат
като обгорели. Наблюдава се масово издребняване на
плодовете при такива растения. Освен покафеняването на
листата се наблюдават слабо развити стъбла и странични
разклонения. Липсата на калий затруднява процесите на
опрашване и оплождане при самите растения. Високото
ниво на калий в растението предизвиква недостиг на азот,
а също така се появяват хлорози както при недостиг на
магнезий и калций. При калиев недосатиг може да се прилага
Вуксал К40  няколко пъти през вегетацията.