You are here

КАЛЦИЙ

  

Калцият е също един от важните елементи за правилното
функциониране на растенията. Основната функция на
калция е неговото участие в строежа на клетъчните
стени и да отговаря за цялостния клетъчен растеж
в растителния организъм. Калцият взема участие и в
развитието на листата и корените на растенията.
Основните симптоми, които се наблюдават при калциев
недостиг, са: изкривените и с неправилна форма листа,
поява на върхово гниене по плодовете, покафеняване на
нарастващите листа и корени, пригори по краищата на
листата, както при зелето. Друг симптом, който може да
се наблюдава е преждевременното опадане на плодовете.
Високата запасеност с калций в растението води до
преминаване на много от микроелементите в неусвоима
за растението форма. Високото ниво на калций може да
предизвика хлорози както при магнезиев недостиг. По
време на вегетацията се препоръчва приложението на
листния суспензионен тор Вуксал Калций