You are here

СЯРА

Сярата функционира като активатор за действието на
ензимите и коензимите. Също така спомага за развитието
на корена. Най-често срещаният симптом при липса на
сяра са слабите и недоразвити странични разклонения.
Новите листа, които се появяват, са жълти на цвят, а
корените и стъблата малки и недоразвити. При наличие
на свръхзапесеност със сяра се наблюдава бързо стареене
на самото растение. При липса на сяра се препоръчва
прилагане на чиста сяра или калиев сулфат.