You are here

Бор

Борът е един от най-важните микроелементи. Той
стимулира изграждането на клетъчната стена и
образуването на цветовете. Много важно е неговото
участие в деленето на клетките и опрашването. Друга
важна функция на бора е транспортирането на захарите.
Основните симптоми, които се наблюдават при липса на
бор в растенията, са загниване на корените и загиване
върха на нарастване на растението. Младите листа
покафеняват и заприличват на обгорени. При липса на бор
масово се наблюдава и загиване на пъпките. Понякога борът
е причинител и на неравномерното узряване на плодовете.
При наличие на свръхзапасеност на бор в растението
се наблюдава покафеняване на върха и периферията на
листата и след това загиване на самия лист. При липса на
бор се използва суспензионен тор Вуксал Бор за листно
приложение