You are here

ЖЕЛЯЗО

 

Желязото също е много важен и необходим микроелемент
за растителния организъм. Основната задача на този
елемнент е да регулира дишането на растителната
клетка, а така също и да помага при синтеза на хлорофил.
Основните симптоми, които се наблюдават са появата на
некротични петна по листата и тяхното обезцветяване.
При младите листа се развива хлороза, при която се
наблюдава пожълтяване и на жилките на листа. При
плодовете се наблюдава ненаситено оцветяване. При
презапасеност с желязо, листата се покриват от кафяви
петна. В практиката се препоръчва използването на
хелатно желязо или железен сулфат.