You are here

МАНГАН

 

Манганът стимулира ензимната активност и подпомага
енергийния цикъл. Помага при производството на
хлоропластите. Манганът подобрява растежа на корена
и развитието на плодовете. При недостиг на манган
листата се завиват и намаляват своята ширина. Младите
листа пожълтяват целите, а при възрастните само
жилките остват по-тъмно зелено оцветени. Ако има
презапасеност, се наблюдава желязна хлороза, кафяви
петна върху старите листа, неравномерно оцветяване на
листната тъкан. При нужда може да се приложи манганов
сулфат.