You are here

МОЛИБДЕН

 

Молибденът помага при фиксирането на азот и в
редуциране абсорбирането на нитрати. Той подобрява
фотосинтезата и е необходим в синтеза на протеин.
Подобни симптоми се наблюдават и при зелеви култури,
където например при карфиола се наблюдава издължаване
и усукване на листата, а впоследствие и невъзможност
да оформи глава. Също се наблюдават и трудности при
опрашването. Рядко се среща презапасеност на този
елемент в растенията, но при такъв случай симптомите
най-често са поява на меден или желязен дефицит.