You are here

ЦИНК

 

Цинкът основно участва в синтеза на хлорофила, стимулира
ензимната активност и играе съществено значение за
хормоналния баланс (специално за ауксин). Симптомите,
които се срещат в практиката, са издребняване и
изжълтяване на младите листа. В началото има само
отделни участаци, а впоследствие може да изсъхне целия
лист. Друг характерен симптом са късите междувъзлия.
Много рядко може да се случи презасапсяване с този
елемент в растенията, но ако това се случи, симптомите
обикновено наподобяват недостиг на желязо.