You are here

ЧИБЛИ F1ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Растението притежава мощен хабитус и залага
плодове при по-високи температури
• Отлично листно покритие, което предпазва
плодовете от слънчев пригор
• Плодовете са с интензивен червен цвят и
равномерно оцветяване
• Подходящ за прибиране на ръка и притежава
гарантиран добивен потенциал
• Първите плодове са по-овални и могат да се
реализират като салатен домат


Устойчивости: HR = Fol: 0-1 (US1-2) / S / Ss / V