You are here

ОБИКНОВЕНА КРАСТАВИЧНА МОЗАЙКА

 

 

Първите признаци се появяват още през разсадната фаза
на развитие във вид на мозаечно-хлоротично прошарване,
деформиране и вълнообразно изкривяване на листната
петура. В процеса на развитие на инфекцията листата
се сбръчкват и краищата им се завиват надолу. Листата
се прошарт мозаечно от светло зелени и тъмно зелени
сектори с неправилна форма. При по-ниска температура
плодовете на заразените растения също се прошарват
мозаечно, набръчкват се и се деформират.
Агротехнически средства за контрол: Отглеждане
на устойчиви хибриди, като Бомбър и Стратегос.
Използване на стерилизирани торфено-почвени субстрати.
Унищожаване на плевелите, особено в периодите между две
производства.
Химически средства за контрол: Изразяват се в контрол
на листните въшки през цялата вегетация. Подходящ
продукт е Актара