You are here

КРАСТА

Cladosporium cucumerinum

 

Симптомите се проявяват по листата, стъблата,
дръжkите и плодовете. На листата се появяват между
нервите, като неправилни кафяви петна, впоследствие
от долната страна се образува нежен маслено-зелен налеп.
Поразената тъкан бързо изсъхва и отмира. По стъблата и
дръжките симптомите се проявяват под формата на сухи
продълговати рани покрити с маслинено-сив налеп. Върху
плодовете първо се образуват мазни, вдлъбнати петна,
впоследствие сухи петна покрити с налеп. По-късните
петна се разширяват проникват в дълбочина и образуват
язви с неправилни размери. Около язвите плодовете
покафеняват. Дълбочиината на язвите може да достигне
до 2,5-3 мм. На повърхността на някои язви се появяват
бледо жълти капчици от гъста консистенция, където са
концентрирани голям брой спори. Плодовете, които са
засегнати в началото на своето развитие, се изкривяват и
спират своя растеж.
Агротехнически средства за контрол: Отглеждане на
устойчиви хибриди, като Стратегос, Бомбър, Вигорекс
и др.
Химически средства за контрол: Най-новия фунгицид
Цидели Топ