You are here

ЗЕЛЕНА КРАСТАВИЧНА МОЗАЙКА

CGMMV

  

Болестта се проявява 20-30 дни след разсаждането
или след рязко увеличаване на температурата до 30°С.
Засегнатите растения се отличават с „набръчкани“ и малко
на брой листа. Количеството на цветовете и плодовете
също намалява. Образуваните плодове забавят развитието
си, прошарват се мозаечно и се деформират. В резултат
на което, качеството им се влошава чувствително. Най-
вирулентният щам на вируса (CGMM 2А) е причинител на
така наречената „бяла мозайка“. Първите признаци на
тази форма се появяват на младите нарастващи листа.
Наблюдава се изсветляване на нервите, жълти петна под
формата на пръстени и звезди. Петната се разрастват
бързо и се оцветяват обикновено в бяло и рядко в жълто.
Впоследствие цялата петура става бяла. Тази форма може
да се наблюдава и върху плодовете.
Агротехнически средства за контрол: Вирусът не
се пренася чрез насекоми, а основно чрез различните
манипулации, които се извършват в оранжериите. Вирусът
се предава много лесно върху младите растения и чрез
заразена почва или субстрат. Препоръчва се внимателно
унищожаване на болните растения и спазване на
сеитбооборот.