You are here

ЪГЛОВАТИ ПЕТНА

Pseudomonas syringae
pv. lachrymans

 

Болестта засяга котиледоните, листата, цветовете и
плодовете на краставицата. На разсада по краищата на
котиледоните се появяват малки кафяви петна, които
впоследствие обхващат целия лист. Силно засегнатите
млади растения загиват. По време на вегетацията
болестта се появява по-често по долните листа, върху
които се образуват ъгловати сиво-кафяви петна, които
при висока влажност на въздуха стават мазни. По долната
част на листа се появява ексудат - лепкави капчици от
мътна жълтеникава течност. В тези капки има висока
концентрация на бактерии, които при попадане на вода
върху листа биват „измити“ върху здравите листа. При
липса на влажност капките изсъхват на повърхността
на листа, като образуват „филм“, под който увредената
тъкан изсъхва и прегаря, а впоследствие загива и целият
лист. Повредите по плодовете изглеждат като малки,
кръгли и плитки язвички. Засегнатите плодове са криви и
губят търговския си вид. При влажни условия от язвите
също изтича ексудат.
Агротехнически средства за контрол: Унищожаване
на растителните остатъци и по-дълбоко изораване на
площта.