You are here

БЯЛО (СКЛЕРОТИНИЙНО) ГНИЕНЕ

Sclerotinia sclerotiorum

 

Болестта напада всичкипредставители от сем.Cucurbitaceae, но най-сериозни
повреди причинява при оранжерийното отглеждане на краставици.

Симптомите от склеротинийното гниенемогат да се появят върху всички надземни части на
краставичните растения. Най-често те се изразяват в загниване на отделни участъци
от стъблото или страничните разклонение като впоследствиепоразените места се покриват

със снежнобял налеп. Първите повреди могат да се забележат в основата на стъблото,

над нивото на почвената повърхност. Първоначално изсъхват загнилите участъци, а
впоследствие загиват целите растения.

Мерки за контрол: Спазване на висока агротехника, редуциране до минимум

повредите върху растенията вследствие на извършваните мероприятия.

Почистване и дълбоко заораване на растителните остатъци. Срещу
болестта може да се използват всички фунгицидирегистрарини срещу гниене.