You are here

АНТРАКНОЗА

Colletotrichum capsici

 

Първоначално се появяват малки, кръгли, воднисти
петна. Петната могат да достигнат размер повече от
3 см. в радиус. Също така се наблюдава оформянето на
концентрични кръгове. В центъра на петната се образува
тъмно оцветена гъбна структура. Петната могат да се
появят върху зелени и червени плодове с всякакъв размер.
Върху стъблата и листата могат да се появят трудно
забележими, неправилни по форма, кафяви петна с тъмен
ореол.
Патогенът презимува в растителните остатъци, но
може да оцелее за кратко и в почвата. Срещат се и много
плевелни гостоприемници на патогена. Семената също
могат да бъдат преносител на заболяването.
Агротехнически средства за контрол: Използване на
незаразени семена. Спазване на сеитбооборот. Използване
на капково напояване, за да не остават листата за дълго
време мокри.