You are here

АЛТЕРНАРИЯ

Alternaria solani

Първоначално симптомите се появяват в основата на
растенията, където върху листата и стъблата се
появяват кръгли, кафяви петна. С нарастването на
петната във вътрешността им се обособяват ясни
концентрични кръгове. Понякога листата имат жълт
ореол. Впоследствие петната се разрастват и сливат,
което води разрушаване на растителната тъкан, а
оттам и редуциране на фотосинтезиращата повърхност
растенията. Алтернарията може да доведе до пълно
обезлистване на долните листа и дори до загиване на
самото растение. Патогенът презимува в растителните
остатъци или заразените растения. Ранните симптоми
започват по време на силен вегетативен растеж.
Гъстата листна маса, високата влажност и по-дълго
време задържане на листата мокри са фактори, които
благоприятстват развитието на патогена.
Химически средства за контрол: препоръчваме
използването на новия фунгицид на Синджента Цидели Топ.