You are here

БРАШНЕСТА МАНА

Leveillula taurica


 

Оптималната температура за развитие на болестта е
15-25°C, а по отношение на влажността патогенът се
развива при висока и ниска влажност. Първите симптоми
се появяват върху долните (стари) листа като светло
жълти петна с неправилна форма, впоследствие петната
се разрастват и накрая некротизират. За разлика от
брашнестата мана при доматите, при пипера се наблюдава
опадане на листата. Долната страна на листата се
покрива с белезникавия налеп на гъбата. Листата не се
нападат в началото на своето развитие, основното
нападение е върху старите листа. Не се наблюдава проява
на симптоми върху стъблото и плодовете, но поради
обезлистването на растението върху много от плодовете
се появява слънчев пригор. Причинителят на болестта се
съхранява в растителните остатъци. Спорите при този
патоген се разпространяват чрез въздуха и предпочитат
средно висока температура под 30°C.
Агротехническите мероприятия се изразяват в
унищожаването на растителните остатъци.
Химически средства за контрол: отличен ефект се получава
при използването на фунгицида Цидели Топ . След
третиране с фунгицида може да се приложи манган за по-
лесно възстановяване от патогена.