You are here

СЕЧЕНЕ

 Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.


 

Сеченето може да се прояви преди или след поникването,
но може да повреди и растенията след разсаждането
им на постоянно място. Сеченето, което се получава
след поникване, води до увяхване и полягане на младите
растения. Характерен признак е, че растенията увяхват
на отделни сектори (хармани). Върху по-големите растения
сеченето се проявява като хлътнали тъмни петна в
основата на стъблото или като загниване на корена.
Вследствие на това растенията изостават в своето
развитие, изсъхват и загиват. Патогените от род Pythium
основно нападат растението в областта под почвената
повърхност, докато патогените от род Rhizoctonia и
Fusarium атакуват частите на растението, които са
над почвата. Pythium и Phytophthora се развиват добре и
предпочитат студена и влажна почва. Rhizoctonia и Fusarium
предпочитат топли и сухи условия.
Агротехнически мероприятия за контрол: Използване
на стерилен торфен субстрат. Незадържане на влага в
почвата.
Химически контрол: Третиране с фунгициди веднага след
разсаждане. Коригиране на азотното торене - високите
норми засилват проявата на патогена. Оптимално торене
и поливане, особено върху по-тежки почви. Прилагане на
азота в дълбочина.