You are here

ЖЪЛТО ЛИСТНО ЗАВИВАНЕ

Pepper Yellow Leaf Curl Virus - PYLCV

  

 

Първоначално симптомите се проявяват като растенията
изостават в растежа си, листата издребняват,
деформират се и се завиват нагоре. В по-късен етап
листата пожълтяват между жилките и по краищата и още
повече се деформират и завиват нагоре. Обикновено при
заразените растения се наблюдава опадане на цветовете и
редуциране на добива. Когато растенията се нападнат от
вируса в ранен етап залагането на плодове спира веднага,
а ако болестта се появи в по-късен етап, вече оформените
плодове узряват нормално, но впоследствие растението
не залага нови плодове. Този вирус се пренася основно чрез
листните въшки.
Мерки за контрол: Използване на стерилна почва и
субстрат. Отстраняване на болните растения и тяхното
унищожаване. Разсаждане само на здрави растения. За
пълен контрол на листните въшки се използва системния
инсектицид Актара