You are here

КРАСТАВИЧНА МОЗАЙКА

Cucumber Mosaic Virus - CMV


 

Този вирус може да се срещне при голям брой културни и
диви растителни видове. Той може да причини сериозни
икономически загуби вследствие на нисък добив и лошо
качество на продукцията. В началото повредите се
изразяват в мозаично прошарване на листата, растенията
се забавят в своето развитие, впоследствие листата
издребняват и се деформират. Растенията, които са
заразени от вируса, проявяват по-леки симптоми, макар че
опадането на цветовете също води до силно редуциране на
добива.
Мерки за контрол: Тъй като този вирус се пренася чрез
листните въшки борбата срещу тях е задължителна още
от ранни фази от развитието на растенията. За контрол
на въшките се използва Актара. Използването
на предпазни мрежи срещу инсекти също може да ограничи
развитието на вируса.

Този вирус може да се срещне при голям брой културни и
диви растителни видове. Той може да причини сериозни
икономически загуби вследствие на нисък добив и лошо
качество на продукцията. В началото повредите се
изразяват в мозаично прошарване на листата, растенията
се забавят в своето развитие, впоследствие листата
издребняват и се деформират. Растенията, които са
заразени от вируса, проявяват по-леки симптоми, макар че
опадането на цветовете също води до силно редуциране на
добива.
Мерки за контрол: Тъй като този вирус се пренася чрез
листните въшки борбата срещу тях е задължителна още
от ранни фази от развитието на растенията. За контрол
на въшките се използва Актара. Използването
на предпазни мрежи срещу инсекти също може да ограничи
развитието на вируса.