You are here

Камикс

Last updated:
28.11.2017

Хербицид

 ЕФИКАСНОСТ + ШИРОК СПЕКТЪР + СЕЛЕКТИВНОСТ = $


Активно вещество: 500 г/л S-метолахлор + 60 г/л мезотрион

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

 

КАМИКС® е хербицид за почвено и вегетационно приложение при царевица. Осигурява надежден контрол на много широк спектър икономически важни:

 • едногодишни житни плевели;
 • едногодишни широколистни плевели;
 • плевели, резистентни към други групи хербициди.

Активност на хербицида е комплексна, защото се осъществява посредством действие през кълна, корена, стъблото и листата на плевелите. С доза от 250мл/дка КАМИКС® успешно контролира плевелите във фаза преди поникване, но има и силно действие при вегетационното приложение и отлично поемане и транслокация в плевелите.

култура за контрол на доза на приложение момент на приложение
царевица едногодишни житни и широколистни плевели

200 - 250 мл/дка

200 - 250 мл/дка

Почвено - след сеитба преди поникване на културата

Ранно вегетационно - след поникване на културата и в ранни фази: до 2-ри лист на житните плевели и до 4-ти лист на широколистните плевели

Уникалното за КАМИКС® е голямата продължителност на действие и на двете съставки – надхвърля 40 дни. Друго, което отличава новия продукт е, че КАМИКС® не се отмива – свойството му да се концентрира в повърхностния почвен слой обуславя както продължителното му действие по цялата третира площ, така и липсата на предозиране поради отичане и задържане на водата към по-ниските части на полето. Новият продукт се отличава и с ефективността си при недостатъчна почвена влажност – това се дължи на отличната му разтворимост и директното действие на хербицида (няма трансформация на активните вещества).

Предимства на Камикс®:

 • Пълна селективност;
 • Широк спектър и отличен контрол на плевелите;
 • Ефикасност при „трудни“ почвени и климатични условия;
 • Контрол на плевелите без значение в коя фаза e културата;
 • Голяма продължителност на действие – над 40 дни;
 • Контролира плевели, резистентни към други групи хербициди;
 • При преовлажнена почва не се отмива и е напълно ефикасен и селективен;
 • Ефикасност и при недостатъчна почвена влажност.

Съвети при приложение:

 • По-високата доза да се прилага при почви с по-тежък механичен състав и при висока степен на заплевеляване на полето (Камикс® е регистриран в доза 200 – 250 мл/дка);
 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци;
 • При ниска влага на почвата и сухи условия, да се прилага ранно вегетационно за по-голяма ефикасност;
 • При заплевеляване с Бутрак (Xanthium spp.) и Паламида (Cirsium arvense), да се пръска след поникване на плевелите;
 • Ако има смесено заплевеляване от поникнали житни и широколистни видове, да се прилага до 2-ри лист на житните плевели, ако има заплевеляване само от поникнали широколистни видове, да се прилага до 4-ти лист на широколистните видове;
 • Да не се прилага при стресирана царевица;
 • Да не се смесва с карбаматни и органофосфорни инсектициди;

Не се препоръчва смесване с торове или биостимуланти.

Other Restriction of Use

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР