You are here

Целест Топ

Last updated:
02.02.2018

Третиране на семена

Топ защита за топ добиви!  


Активно вещество: 25г/л дифеноконазол+25 г/л флудиоксонил+262,5 г/л тиаметоксам

Категория на употреба: втора професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

 

  к у лтура

  за к онтр о л на доза на при- л ож ение момент на при л ож ение
пшеница (зимна) > пра х овита г лавня (Ustilago tritici) > твърда г лавня ( T iletia caries) > житен бегач (Zabrus tenebrioides) > гниене на к орените и кълна, причинено от Fusarium sp. > стим у латор на покълването и развитието на к орено- вата система и надземната маса 130 мл на 100 кг семена, до 4 л обеззаразява- не на семена преди сеитба
ечемик (зимен) > пра х овита г лавня (Ustilago nuda f. ho r dei) > л енточна б о л ест (Helminthosporium gramineum) > листни въшки (Schizaphis graminium) > гниене на к орените и кълна, причинено от Fusarium sp. 130 мл на 100 кг семена, до 4 л обеззаразява- не на семена- та преди сеитба

3 в 1: Широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена срещу болести, пренасяни чрез семена и неприятели едновременно

  • Защитава семената, кълновете, растенията;
  • Комплексно обеззаразяващо действие: по повърхността на семената, във вътрешността на семената, в почвата около засятото семе;
  • 3 различни механизми на действие
  • Дълготрайно действие и пълна селективност
  • Стимулира по-бързото покълване и развитие на кореновата система и надземната маса, дори и при неблагоприятни условия