You are here

Хорус

Last updated:
02.02.2018

Фунгицид

Ранна борба с болестите при овощните култури


Активно вещество: 500 г/кг ципродинил

Категория на употреба: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

 

Разрешена употреба в България:

 култура за контрол на концентрация на приложение  момент на приложение карантинен срок
ябълки струпясване (Venturia inaequalis) 0,03% (30 г/дка) при 100 л/дка работен разтвор- предпазно От фаза „миши уши” до края на фаза цъфтеж, през интервал от7 до 10 дни. Максимум 4 пръскания на сезон   60 дни
ябълки струпясване (Venturia inaequalis) 0,05% (50 г/дка) при 100 л/дка работен разтвор- лекуващо От фаза „миши уши” до края на фаза цъфтеж, през интервал от 7 до 10 дни. За да е ефикасно това пръскане, трябва да се направи до2 дни след заразата. Максимум 4 пръскания на сезон.      60 дни
костилкови овощни видо- ве – кайсия ранно кафяво гниене (Monillia laxa) 0,045% (45 г/дка) при 100 л/дка работен разтвор I-во пръскане – преди цъфтежII-ро пръскане – в масов цъфтежIII-то пръскане – след цъфтеж   21 дни
костилкови овощни видо- ве – праскови късно кафяво гниене (Monillia fructigena) 0,045% (45 г/дка) при 100 л/дка работен разтвор След образуване на плодовете до начало на узряване 2-3 пръскания през 7-10 дни интервал   28 дни

  

Практически предимства:

 • Системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие
 • Бързо абсорбиране от листата и плодовете
 • Придвижва се в младия прираст след пръскането
 • Различен механизъм на действие от останалите обичайно използвани фунгуциди - липса на резистентност
 • Двойна защита - образува защитен слой върху епидермиса и прониква в паренхима
 • Ефикасен и при по-ниски температури – от 5 до 18 градуса
 • Подходящ за интегрираните системи за растителна защита
 • Не предизвиква оръждавяване на плодовете

Съвети при приложение:

 • При благоприятни условия за развитие на болестите (силен инфекциозен натиск) третирайте през по-къс интервал от време. При такива условия много добри резултати се получават при комбиниране с контактни фунгициди
 • При ябълки да се прилага от фаза „миши уши” до окапване на венчелистчетата. При нужда
 • от третиране с Хорус след тази фаза (продължително студено време, устойчивост към други групи фунгициди и др.) задължително да се комбинира с контактен фунгицид.
 • Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта на препарата
 • Да не се прилага при температура над 25 градуса