You are here

Крайцер

Last updated:
01.02.2018

Третиране на семена

 Високо ефективен инсектицид за третиране на семена


Активно вещество: 350 г/л тиаметоксам
Категория на употреба: Първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл.83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство"

Разрешена употреба в България:

 
 Култура

    За борба срещу  доза на приложение момент на приложение 
 пшеница
ечемик
обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)
голям житен бегач (Zabrus spinipes) 
 100мл + 200мл вода на 100кг семена  Обеззаразяване на семената преди сеитба наесен
 захарно цвекло цвеклови хоботници
сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis)
обикновен цвеклов хоботник (Bothynoderes punctiventria)
сив цвеклов хоботник (Tanymecus pilliatus) 
 2000 мл на 100 кг семена или 24мл на единица недражирани семена Обеззаразяване на семената преди

 

Практически предимства:

 • Контактно, стомашно и системно действие с разпространение в цялото растение и новия прираст
 • Предпазва младите поникнали растения след поникване
 • Надежден контрол при различни климатични условия
 • Спомага за т.н. Vigor ефект върху поникналите млади растени, изразяващ се в:
  • по-бързо покълване и поникване
  • по-здрави и мощни, по-зелени и по-високи растения
  • по-голям брой листа на едно растение
  • по-голяма и развита коренова система
  • по-здрави и стабилни стъбла
  • по-високи добиви, дори при липса на нападение от неприятели
 • Смеси с Дивидент за едновременна борба с болести по житните

Съвети при приложение:

 • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана за целта техника
 • Преди смесване с друг препарат да се направи предварително тест за съвместимост
 • Приготвеният работен разтвор да се използва същия ден
 • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба
 • Третираните семена да се съхраняват на хладно и проветриво място
 • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката