You are here

Лоялна програма

Програма за лоялни клиенти на Синджента България

Синджента е водеща в света фирма посветена на устойчивото земеделие, базирано на иновационни и опазващи околната среда технологии. Всеки ден, в над 90 страни, Синджента помага на фермерите да посрещнат предизвикателствата с широк набор от продукти за земеделието. Земеделският производител е в центъра на Нашата визия за устойчивото земеделие и за нас е изключително важно дългосрочното и устойчиво партньорство със земеделските производители. През 2015 Синджента България стартира Програма за лоялни клиенти, създадена да подкрепи земеделските производители отдаващи предпочитанията си на решения от Синджента!


ВажноТова съобщение се отнася до тези Участници, които са регистрирани за Програмата ни за лоялни клиенти и същевременно са участвали в Кампанията за ранна заявка за семена за сезон 2018/2019 г. и са закупили такива.  Молим да имате предвид, че Синджента България ще обработи информацията от фактурите, издадени във връзка с покупки на семена при условията на Кампанията за ранна заявка за семена, и за целите и при условията на Програмата за лоялни клиенти. Ние се надяваме, че това ще улесни Участниците в Програмата за лоялни клиенти. 

В случай, че сте участвали в Кампанията за ранна заявка за семена за сезон 2018/2019 г., не е необходимо да изпращате съответните фактури на Синджента България по реда на чл. 5.6 от Програмата за лоялни клиенти.  Молим да изпратите само копия на фактурите за закупени семена царевица и/или слънчоглед след 15.02.2019 г. и фактурите за закупени РЗ Продукти, които участват в Програмата за лоялни клиенти. Напомняме, че крайният срок за изпращане на фактурите за Програмата за лоялни клиенти, е 31.10.2019 г.

В случай, че като Участник в Програмата за лоялни клиенти желаете да се откажете от участие, или не сте съгласни с обработката на Вашите фактури по посочения ред, или желаете да направите справка кои Ваши фактури ще бъдат обработени и съответно да прецените дали е необходимо допълване на информацията, или ако имате други въпроси, Молим да се обърнете към нас чрез данните ни за контакт във връзка с Програмата, включително чрез официалния ни имейл [email protected]. Ако не получим обратна връзка от Вас до 31.10.2019 г., ние ще приемем това като съгласие Вашите фактури да бъдат обработени при условията на Правилата на Програмата за лоялни клиенти.


ВажноСрокът за подаване на фактури по Програма за Лоялни клиенти на Синджента България се удължава от 31.10.2019г на 14.11.2019г. 

Сроковете на последващите етапи се изместват с две седмици напред.


Контакти:

  • имейл : [email protected]
  • адрес: Синджента България ЕООД, бул. Цариградско шосе 145, сграда София Офис Център, ет.6