You are here

Пинк а лишъс: Родслава Тодорова, Градина (3)

Професионални семена безколов розов домат Пинк а лишъс от Синджента. Печеливш баланс между производствени разходи, висок добив, отлично качество и търсена от пазара стока.