Супер сила за добиви
Портфолио 2022/2023
Максим Екстра
Флуенс Синджента
Ридомил Голд Комби Синджента лозя
БЪДЕТЕ ВИНАГИ С ПРЕДИМСТВО!
Семена розов домат Малдуо, с устойчивост на бронзовост, от Синджента.
Копрантол Дуо
Синергизъм между две медни вещества
Syngenta Professional Solutions в помощ малкия фермер и любителя градинар
НОВО: Syngenta Professional Solutions
chevron_left
chevron_right