You are here

Cropwise Seed Selector от Syngenta - световният опит на твоето поле

Новини
07.12.2021

Seed selector Syngenta

Syngenta представя Cropwise Seed Selector – един нов, уникален за българския пазар инструмент, проектиран с мисъл за земеделците.

Благодарение на Cropwise Seed Selector експертите семена на Синджента могат да изготвят персонална препоръка за избор на точните хибриди слънчоглед и царевица за всяко от вашите полета.

Препоръките се изготвят благодарение на богатата база данни от опити на повече от 220 000 локации със сравнение на данни от R&D опити , както и съобразно метеорологични данни от последните 20 години и вземайки предвид класификацията на почвите за всяко конкретно поле.

Синджента работи с данни от повече от 28 000 опита, проведени в цяла Европа с 12 900 опита с хибриди слънчоглед и 15 600 опита с хибриди царевица.

Гарантирайте си най-добрия избор на хибриди като използвате функцията за сравнение на агрономическите характеристики на множество хибриди. Лесно можете да коригирате препоръките изготвени от системата само с едно кликване.

Cropwise Seed Selector автоматично  изчислява необходимите количества семена по хибриди за всяко поле, а земеделските производители могат да прегледат препоръките за сеитбена норма и да я адаптират при необходимост за конкретните условия.

Cropwise Seed Selector предоставя лесна навигация и набор от функции, чрез които  търговските експерти от Syngenta могат да начертаят дигитални карти на вашите полета и да ви предоставят най-добрите налични препоръки за избор на хибриди, както и съвети относно агрономическите практики за вашето поле, които да спомогнат за увеличаването на добивите.

Цялата тази информация от опити, данни за почвите, метеорологичните условия и анализите им събрани на едно място. Един инструмент спестяващ много време, колебания и притеснения!

Правилните семена с правилната препоръка за правилните полета! С правилният партньор – Cropwise  Seed Selector от Syngenta.