You are here

ДИНАЛИ – Най-накрая да овладеем оидиума

Новини
30.04.2013

Динали е напълно иновативен фунгицид за борба с оидиума, съдържащ две активни вещества.

Дифеноконазол е добре познат като системен с отлично предпазно и лечебно действие. Цифлуфенамид е напълно ново активно вещество и принадлежи към нова химична група на фенилацетамидите.

Дифеноконазол инхибира формирането на хаустории, развитието на мицела и образуването на колониите, а цифлуфенамид освен, че подсилва вече изброените свойства на дифеноконазол, надгражда като прибавя и един нов механизъм на действие: инхибира спороношението. Така двете активни вещества по перфектен начин се допълват и заедно осигуряват мощно, безотказно действие на Динали. Чрез влагането на дифеноконазол и цифлуфенамид в ДИНАЛИ се избягва възможността за поява на резистентност. Разбира се Синджента като мултинационална фирма, чиято основна цел е подпомагане  извеждането на устойчиво и рентабилно земеделие винаги се стреми освен отлична ефикасност да гарантира и безопасност на продуктите за консуматора и околната среда. Този принцип е заложен и при създаването на ДИНАЛИ. Формулацията на ДИНАЛИ е на база млечна киселина, тоест на базата на природен продукт. Това заедно с факта, че двете активни вещества са изключително мощни и съответно се съдържат в ниски концентрации в продукта осигурява на ДИНАЛИ безопасен профил за околната среда и липса на остатъци в готовата продукция (съгласно нормативните уредби на ЕС и на редица държави вносители на вино: Япония, САЩ и др.).

За да затвърдим, че ДИНАЛИ е неподражаем, с неоспоримата си ефикасност и благоприятен профил на безопасност трябва да акцентираме и на отлично балансираните му биокинетични свойства. ДИНАЛИ прониква системно, има лечебно и предпазно действие, действа с газовата си фаза и не се отмива от дъжд паднал два часа след третирането. Има редица опити изведени в различни държави, които потвърждават, че ДИНАЛИ има гарантирана ефикасност и се представя отлично и при екстремни условия като висок инфекциозен натиск. Интересен е опитът, който ясно демонстрира действието на продукта с газовата му фаза. В стъклен цилиндър са поставени две третирани с ДИНАЛИ и едно нетретирано лозово растение, заразени са изкуствено с оидиум и след 6 дни е измерена ефикасността. Установено е, че дори при нетретираното растение няма признаци на болестта. Това е доказателство, че ДИНАЛИ с газовата си фаза е предпазил и нетретираното растение, без въобще да има директен контакт (без да има продукт по листата).

Към всички тези изключителни характеристики на ДИНАЛИ ще добавим и факта, че освен срещу оидиум ДИНАЛИ има допълнително действие и срещу Черно гниене и Бренер (Pseudopeziza tracheiphila).

Препоръчваме ДИНАЛИ да се използва превантивно двукратно от след цъфтеж до прошарване на грозда в доза 65 мл/дка. Не винаги обаче когато третираме превантивно ние сме сигурни, че заразата не е вече възникнала. Затова е добре да се заложи на сигурен партньор като ДИНАЛИ, който приложен 3 дни след заразяването действа и лечебно.

www.nivabg.com