You are here

Добиви Царевица 2013

Новини
06.12.2013

През 2013 година хибридите царевица на СИНДЖЕНТА показаха високия си добивен потенциал, а СИНДЖЕНТА продължава да предлага най-добрите комбинирани решения хибриди и растителната защита.

СИНДЖЕНТА е утвърдена фирма в практиката при внедряването на новости – в селекцията на нови високодобивни хибриди, растителната защита, торенето на културите, нови комплексни предложения при отглеждането на основните култури в растениевъдството.

Всяка година СИНДЖЕНТА извежда голям брой опити при производствени условия, където изпитва и показва потенциала на хибридите си при различни почвено-климатични условия. Най-добрите хибриди показали стабилен и висок добивен потенциал за целия период на изпитване, след това се внедряват в практиката.

При царевицата, хибридите на СИНДЖЕНТА в изведените демонстрационни опити през 2013 година, както в ранните ФАО групи (100 – 200), така и в средно-ранните ФАО групи (300 – 400) показаха изключително високи добиви. Стабилността на добивите се доказва в условията на валежи до края на месец юни, последвано от високи температури и силна суша през юли и август. Друга характерна особеност на развитието на хибридите  беше, че имаше почти 100% опрашване, оплождане и особено запълване на кочана със зърна до неговия връх. Това е изпитание за качествата на хибридите и въпреки стресът добивите бяха на необходимото високо ниво, което в крайна сметка е най-важния и отличителен показател.

При ранните хибриди от група ФАО 100 – 200 в демо полетата бяха представени хибридите СИ НОВАТОП, НК ОЛИМПИК, СИ ОНДИНА и НК КАНЗАС. Това са хибриди, които дават висок добивен потенциал, съизмерим с хибридите от средно-ранната група при нормални условия за отглеждане на царевица (торене, валежи, растителна защита), могат да се засяват при температура на почвата минимум 5 градуса, адаптивни са за отглеждане в почти всички райони на страната и са подходящи за отглеждане като втора култура след прибиране на рапица или ечемик, което носи допълнителни приходи за същата година.

СИ НОВАТОП като най-ранен хибрид (ФАО 170), е адаптивен за различни райони на отглеждане,а при хубавите условия напролет даде разултати над 1 000 кг/дка и дори над 1200 кг/дка в Северна България (Обнова, ЗК Единство 93 – 1 240 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 192 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 120 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 082 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 054 кг; Бабук, ЗК Мотор 92 – 1 268 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 078 кг).  В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 611 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов, и 532 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг.

НК ОЛИМПИК (ФАО 230) е един традиционен хибрид, който дава стабилни добиви както през „влажни“, така и през „сухи“ години. Резултати от над 1 000 кг/дка и дори над 1200 кг/дка са нормални при благоприятни условия за развитие на царевицата (Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 254 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 207 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 147 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 052 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 116 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 011 кг). В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 569 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, и 535 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг.

СИ ОНДИНА (ФАО 250) е хибрид, който беше внедрен преди 2 години, и показва стабилни добиви също през „влажни“, и „сухи“ години. Хибрида е толерантен на температурни амплитуди, и подходящ за отглеждане при по-сухи условия. През 2013 година резултатите над 1 000 кг/дка и много резултати над 1200 кг/дка, доказаха неговия добивен потенциал (Обнова, ЗК Единство 93 – 1 253 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 234 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 213 кг; Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 210 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 160 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 054 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 381 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 153 кг, Крушари, КПТД Ренесанс – 1 016 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 015 кг). В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 650 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, 608 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг, и 565 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов.

НК КАНЗАС (ФАО 280) е хибрид адаптивен за отглеждане при различни почвено-климатични условия. Получените добиви потвърдиха неговия много висок добивен потенциал потенциал  и стабилност (Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 260 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 246 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 179 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 123 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 168 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 136 кг; Павликени, ЗП Раденко Чолаков – 1 116 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 353 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 059 кг, Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 049 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 001 кг). При производствени условия в Ситово, Никола Слатински ЕООД от този хибрид е получен добив от 1 150 кг/дка. В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 527 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, 568 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг, и 504 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов.

При средно-ранните хибриди от група ФАО 300 – 400 в демо полетата бяха представени хибридите НК ЛУЦИУС, НК КОБАЛТ, НК ТЕРМО, НК КОЛУМБИЯ и НК ПАКО. Това са хибриди, с открояващ се висок добивен потенциал, адаптивни и пластични за отглеждане във всички „царевични“ райони на страната, бързо отдават влагата, подходящи както за интензивно, така и за екстензивно производство, а някои от тях благодарение на това че имат голяма вегетативна маса са подходящи и за отглеждане на силаж (НК КОБАЛТ, НК КОЛУМБИЯ).

НК ЛУЦИУС (ФАО 330) е хибрид подходящ за интензивно производство и с открояващ се добивен потенциал (Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 318 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 258 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 231 кг; Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 212 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 253 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 184 кг; Павликени, ЗП Раденко Чолаков – 1 168 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 316 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 021 кг; Крушари, КПТД Ренесанс – 1 014 кг). В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 657 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, 623 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг, и 552 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов.

НК ТЕРМО (ФАО 370) е най-пластичния хибрид - дава много стабилни добиви в сухи и влажни години, поради тази си характеристика (Козловец, ППОКЧС Земеделец 93 – 1 327 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 260 кг; Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 204 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 144 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 115 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 068 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 325 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 049 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 071 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 070 кг; Кайнарджа, Зърно ЕООД – 1 038 кг; Добротич, ЕТ Тисо – 1 035 кг). В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 624 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков.

НК КОЛУМБИЯ (ФАО 440) е пластичен хибрид за зърно и силаж, с висок добивен потенциал  при екстензивно и интензивно производство (Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 352 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 300 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 230 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 176 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделец 93 – 1 270 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 110 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 080 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 437 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 071 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 035 кг).

НК ПАКО (ФАО 490) е „най-късния хибрид“ в листата на Синджента, с добра устойчивост на стресови фактори и висок добивен потенциал (Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 378 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 153 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 152 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделец 93 – 1 144 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  - 1 136 кг; Павликени, ЗП Раденко Чолаков – 1 105 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 090 кг; Бабук, ЗК Мотор 93 – 1 363 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 106 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 071 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 133 кг).

Всички тези резултати при хибридите царевица бяха получени при технология на отглеждане, както е при земеделския производител на неговите производствени полета (почвообработки и торене), и прилагане на технология на растителна защита на СИНДЖЕНТА – третиране след сеитба преди поникване на културата с почвен хербицид (ДУАЛ ГОЛД, ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД или ЛУМАКС – според случаите на заплевеляване) и употреба на вегетационни хербициди (ЕЛУМИС ОД, МИСТРАЛ, КАСПЪР, ПИК) спрямо нуждата в конкретния случай.

 

През 2014 година СИНДЖЕНТА ще внедри в практиката още значими новости (нови хибриди,  подобрени оферти за някои хербициди за борба с плевелите) при царевица, за подобряване още повече ефективността на производството. Всички тези новости ще се представят по време на техническите семинари в началото на следващата 2014 година.

За повече информация се обръщайте към СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, 1618 град София, бул. Братя Бъкстон № 35, телефон 02/81 88 910, e-mail: [email protected], www.syngenta.bg

Агро Вестник, брой 47, 6.12.2013