You are here

Доклад за напредъка по Плана за отговорен растеж на Синджента

Новини
22.04.2015

Доклад за напредъка по Плана за отговорен растеж на Синджента 

На 30 март 2015 в  Брюксел бе представен първият доклад за напредъка по корпоративния План за отговорен растеж на Синджента една година по-късно от неговото обявяване. Планът обхваща шест ангажимента до 2020 г. за осигуряване на устойчивост на селското стопанство и селските общности. На събитието присъстваха служители и партньори на Синджента с принос за реализирането на впечатляващия краткосрочен резултат:

-Да направим културите по-ефективни: да повишим средната продуктивност за основни култури с 20% без допълнително използване на площи, вода и други суровини

През 2014 година Синджента създаде глобална мрежа от 860 референтни ферми и над 2 700 реперни ферми, групирани в 205 клъстера по сходство в агро-климатичните условия и технологиите за отглеждане. Референтните стопанства използваха специално разработен протокол, за да повишат производителността си. Напредъкът предстои да бъде отчетен чрез сравнение с данните за базовото ниво на производителност.

-Да спасим повече обработваеми земи: да подобрим плодородието на 100 милиона декара земеделска земя, като я спасим от деградация

През 2014 година чрез програми на Синджента са обхванати 8 милиона декара почви (8% от целта за 2020 година) и чрез обучения и консултации на земеделските производители е оказано съдействие за предотвратяване на по-нататъшно разрушаване на почвата.

-Да помогнем за разцвета на биоразнообразието: да подобрим биоразнообразието на 50 милион декара обработваема земя

През 2014 година са обхванати 7 милиона декара край обработваемите площи чрез 50 проекта в 20 държави, което е 14% от целта за 2020 година.

-Да подсилим малките земеделски производители: да достигнем до 20 милиона малки производители и да им помогнем да увеличат производителността си с 50%

Синджента вече достигна до 15,3 милиона крайни потребители чрез директните си продажби, предимно в Азия. Проучването през първата година показа в кои области е необходимо да се положат повече усилия с оглед на проблемите, които се отразяват най-силно на дребните производители в зависимост от местонахождението им.

-Да помогнем на хората да работят в безопасност: да обучим 20 милиона земеделски работници за безопасна употреба на продуктите за растителна защита, особено в развиващите се страни

През 2014 година Синджента достигна до 4,7 милиона души чрез специални програми за обучение или като част от търговските дейности. Установена е базова линия, спрямо която ще бъде измерван прогреса и подобряване на качеството на съхраняването на данни и доказателства за обучителните дейности.

-Да се погрижим за всеки работник: стремеж към справедливи условия на труд в цялата ни верига на доставка

През 2014 година Синджента разшири програмата си за доставчици на семена във Филипините и понастоящем са обхванати половината от общо 50 000 стопанства глобално. Компанията се стреми да работи по програми, които са акредитирани от Асоциацията за справедлив труд.
Повече информация може да получите тук.