You are here

Ефория – универсалният инсектицид

Новини
01.06.2015

Предимства

  • Висока ефективност срещу смучещи и гризещи неприятели
  • Дълго последействие – по-малко на брой третирания
  • Отлично действие дори и при сухо и горещо време (UV активатори)
  • Контролира и резистентните на пиретроиди неприятели
  • Напълно системно действие

Ефория е комбиниран инсектицид, който притежава контактно и системно действие срещу широк кръг от неприятели през всички етапи от тяхното развитие. Продукта е ефективен срещу неприятели по зеленчукови, овощните култури и картофи. Ефория се състои от две активни вещества – тиаметоксам и ламбда-цихалотрин. Тези две вещества са с напълно различен механизъм на действие, като осигуряват максимална и  с дълго последействие защита срещу вредителите. Също така комбинацията от две активни вещества предотвратява риска от поява на резистентни форми.

Инсектицида се абсорбира бързо през кутикулата на насекомите, няколко минути след приемането на активното вещество вредителите преустановяват да се хранят, много бързо след това настъпва парализа и смърт. Ламбда-цихалотрин оказва  мощен „нокдаун“ ефект, вследствие на което настъпва моментална парализа на вредителя. Активното вещество притежава контактно-стомашно действие. То влиза бързо в контакт с натриевите канали в клетъчните мембрани. Ламбда-цихалотрин преминава през кутикулата на насекомите и светкавично атакува нервната система, след което настъпва спиране на храненето, парализа и пълно загиване на вредителя. Тиаметоксам има системно и трансламинарно действие и се характеризира с много дълго последействие. След навлизането му в растенията активното вещество остава там в продължение на повече от 3 седмици, което обуславя и дълготрайната защита на растенията, дълго време след прилагането на инсектицида. След навлизане в тялото на неприятеля, тиаметоксам влиза в контакт с никотинови ацетилхолинови рецептори.

Ефория осигурява отличен контрол, както при превантивно използване, така също и по-време на много силен натиск от страна на наприятелите. Този нов продукт унищожава бързо неприятеля, благодарение на ламбда-цихалотрин и притежава дълго системно действие, гарантирано от тимаетоксам. Периода на защита е в продължение на 2-4 седмици в зависимост от метерологичните условия, време на приложение и типа на вредителите.

Агробиотехника, брой 5

За повече информация кликнете тук.