You are here

Екстра защита, екстра добив при пшеница и слънчоглед

Новини
09.04.2015

Още от старта на сезон 2014/15 година агроклиматичните условия предлагат много трудности при отглеждането на житните култури.

Предизвикателствата продължават и през пролетта на 2015 година, когато защитата на житните култури от болести изисква приложението не само на надежден и ефективен, но също така и на икономически рентабилен фунгицид – фунгицид, който опазва житните култури от болести, подобрява физиологията на житните растения и дава значим допълнителен принос към добива, т.е. като резултат повишава и качеството на продукцията и дава екстра добив. Именно такъв фунгицид вече е на разположение на българските земеделски производители – неговото име е Амистар Екстра®, предлаган от Синдженда за второто третиране срещу болести по пшеница.  Амистар Екстра®  е познат на земеделските производители от 2014 година, когато имаше временно разрешение за употреба срещу болести по време на вегетация

в слънчоглед. Продуктът показа отлична ефективност и допринесе значително за върховите добиви и екстрата качество на продукцията в тази култура. През 2015 година  Амистар Екстра®  отново получи временно разрешение за употреба срещу болести в слънчоглед.

Но да започнем първо с предимствата на Амистар Екстра®  при прилагането му за контрол на болести по време на вегетация в пшеница, и по конкретно във фаза отворен флагов лист. Амистар Екстра®  представлява уникална комбинация от две фунгицидни активни вещества - комбинация от триазол с мощно лечебно и изкореняващо действие и стробилурин - №1 в света с отлично предпазно и лечебно действие. Амистар Екстра® осигурява два механизма на действие, работещи в отлично взаимодействие, за контрол на най-важните болести по пшеницата (от поява на флагов лист до начало на цъфтеж), а фунгицидната му формулация има уникална комбинация от пет много важни предимства: а) формулацията на Амистар Екстра®  има широк спектър на контролирани болести; б) формулацията на Амистар Екстра®  се отличава с изключително бързо проникване – за 15 минути прониква и достига до 90% от гъбните патогени, а до 30 минути - до 100%; в) формулацията на Амистар Екстра®  се метаболизира изключително бавно от растенията – проникналият фунгицид е наличен в растението на 90% на третата седмица след третиране, което обуславя много дълго и ефективно последействие – от 4 до 6 седмици; г) формулацията на Амистар Екстра®  има предпазно, лечебно и изкореняващо действие, контролира покълването на спората, проникването, растежа, прорастването и размножаването на мицела, т.е. осигурява ефективен контрол на болестите във всеки момент от развитието им; д) Амистар Екстра®   дава мощен, икономически значим зелен физиологичен ефект за по-дълго и по-добро наливане на зърното и по-висок добив; зеленият ефект на Амистар Екстра® се изразява в подобряване на фотосинтезата и устойчивостта на растенията на стрес, подобряване поемането на азот и редуциране на нивото на етилен като така се забавя „остаряването“ на листата, подобряване поемането на вода и забавяне на отдаването й. Така спрямо други растително защитни програми, тези с Амистар Екстра®, приложен като второ третиране, дават средно 3-5 дни по-дълъг „живот“ на културата, като всеки ден повече е повече наливане на зърното (средно 15 кг/дка на ден – уникална рентабилност за екстра добив). Двойно системният Амистар Екстра® има трансламинарно действие за пълна защита на културното растение, като защитава надеждно и новия прираст от Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Листни петна/Септориоза (Septoria tritici), Кафява ръжда (Puccinia reconditа) и подобрява значително качествените показатели на добива.

 

А сега да отделим и полагащото се внимание на приложението на Амистар Екстра®  за контрол на болести по листата, стъблото и питата при слънчоглед и приноса му за върхови добиви и върхово качество (масленост) на продукцията от тази култура. Много земеделски производители имаха възможност да се възползват от приложението на Амистар Екстра® в слънчоглед през 2014 година, а най-важното е пълната им удовлетвореност от ефективността и рентабилността на това приложение - през 2014 година от производствени полета със слънчоглед, на които се приложи Амистар Екстра®, бяха постигнати добиви с около 50 кг/дка по-високи спрямо тези от нетретитаните съседни производствени площи. Амистар Екстра®, приложен в доза 80-100 мл/дка в 6-10ти лист и/или във фаза бутон (преди цъфтеж), осигурява по-жизнени и по-здрави слънчогледови растения благодарение на подобряване фотосинтезата на растенията, снижаване на стреса и надеждения и дълготраен контрол на основните болести при слънчоглед по време на вегетация: Фома/черни петна (Phoma macdonaldii), Алтернариоза (Alternaria spp.) и Ръжда (Puccinia helianthi). В заключение може да се каже, че Амистар Екстра® има стратегическо значение за българските земеделски производители, защото с него те могат да опазят от икономически важните болести двете най-големи земеделски култури в България - пшеница и слънчоглед и да получат от него отлична рентабилност посредством значителен принос за повишаване на добива и екстра качество.