You are here

Елумис - НАЙ-НОВИЯТ хербицид в царевицата за НАЙ-ДОБРИТЕ професионалисти

Новини
01.05.2012

СИНДЖЕНТА е пазарен лидер при селективните хербициди за вегетационно приложение след поникване на царевицата в Европа. Тази лидерска позиция е извоювана и успешно се защитава благодарение на всички възможни решения за борба с плевелите, които фирмата предлага на земеделците отглеждащи царевица.

СИНДЖЕНТА в момента предлага ефикасни вегетационни хербициди срещу широколистни плевели – КАСПЪР 55 ВГ и ПИК 75 ВГ, които са разрешени за приложение до 8-ми лист на царевицата, и срещу житни плевели, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели – МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД,  който също е разрешен за приложение до 8-ми лист на царевицата.

СИНДЖЕНТА постоянно работи по внедряването на нови решения при контрола на плевели, и най-новото решение в това направление при царевицата е хербицида ЕЛУМИС® ОД.

ЕЛУМИС® ОД е най-новият хербицид при царевица за едновременна борба срещу икономически важните едногодишни и многогодишни житни (вкл. балур от коренища) и широколистни (вкл. паламида) плевели, вкл. трудни за контрол видове.

ЕЛУМИС® ОД е с гъвкава доза на приложение, като може да се приложи еднократно в доза 130-200 мл/дка според хабитуса на плевелите или двукратно в дози 100+70 мл/дка или 130+70 мл/дка, като интервала между двете приложения е 8 до 10 дни.

ЕЛУМИС® ОД освен вегетационното действие, има допълнително почвено действие (осигурено от мезотрион), при което се осигурява контрол на по-късно поникващите плевели след приложение.

ЕЛУМИС® ОД е селективен към царевицата, и не предизвиква нито фитотоксичност, нито затормозява развитието на културата, което да влияе негативно върху фенологичното развитие. Остатъчното почвено действие и отличната селективност на ЕЛУМИС® ОД са предпоставка за постигане на най-високи резултати. 

ЕЛУМИС® ОД  вече е разрешен за употреба и успешно внедрен в практиката при отглеждане на царевица в страни от ЕС, като Унгария и Гърция.

 Какви са практическите предимства на ЕЛУМИС® ОД ???

 • Контролира важните плевели, вкл. балур от коренища и паламида
 • „Гъвкава доза” на приложение според хабитуса на плевелите – от 130 до 200 мл/дка
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение – от 3-ти до 7-ми лист на културата
 • Бърза абсорбция (поемане) и бързо действие
 • Нова качествена патентована формулация – ОД маслена дисперсия
 • Контрол на прераснали плевели
 • Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра – готова формулация
 • Почвено и вегетационно действие
 • Подобрена селективност, вкл. при неблагоприятни условия
 • Впечатляващ видим резултат

Какви съвети при приложение на ЕЛУМИС® ОД трябва да се следват ???

 • Ниската доза да се прилага, когато плевелите са във фаза 2-5-ти лист
 • Високата доза да се прилага при заплевеляване с многогодишни и/или прераснали плевели
 • Да не се третира при студено време
 • Да не се третира стресирана царевица
 • Върху площи, третирани с органофосфорен инсектицид ЕЛУМИС® ОД може да се прилага след минимум 7 дни
 • Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта
 • Да не се допуска попадането му върху съседни чувствителни култури
 • На пропаднал блок пръскан с ЕЛУМИС®, през същия сезон може да се засее отново царевица
 • Разклатете интензивно опаковката преди употреба

 Агрокомпас, май 2012