You are here

Формула за висока производителност при рапица

Новини
23.06.2015

Трудностите през изминалата година допринесоха за намаляване на площите с рапица в страната, но от друга страна засетите площи успяха да развият до голяма степен своят потенциал. Положените от фермерите усилия по отглеждането на културата, както и предлаганата от Синджента технология, в допълнение към добрите агротехнически практики в крайна сметка доведоха до едни добре развити полета с рапица.

Комплексните решения при отглеждането на рапица са от изключително значение за получаването на високи добиви. Формулата на успеха е в правилното и навременно прилагане на съответната технология. Производителите се убедиха с течение на годините в ползите от прилагането на цялостен и устойчив подход при производството на рапица.
Синджента е компания, която за пореден път предлага на производителите утвърдена формула за рентабилност при рапица, базираща се на цялостен и завършен подход, който включва семена, растителна защита и торове за листно подхранване.
Благодарение на опита и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента успешно извършва подбор и внедряване на правилните хибриди рапица. Чрез този процес предлаганите хибриди от Синджента са изцяло съобразени със спецификата на различните агро-метеорологични условия в България. Патентованата SAFECROSS система осигурява по-високи добиви и отговаря на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и неблагоприятни климатични условия. От тази година фирма Синджента пуска на пазара новия хибрид ВЕЗУВИО. Представящ се отлично при изпитванията през последните два сезона в различни области на страната, хибридът е готов да оправдае очакванията на производителите. Везувио е средно ранен хибрид с нисък и компактен хабитус понасящ добре стресови условия като високи температури и засушаване. При наличието на богати почви и оптимална влага хибридът развива пълния си потенциал. Добре познатият на българските земеделци хибрид КАРАВЕЛ продължава да е един от най-търсените хибриди на Синджента. Характерни за КАРАВЕЛ са високият добивен потенциал и отлична адаптивност. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранния хибрид ТЕХНИК, притежаващ изразена толерантност към ниски температури. Чрез включването му в производството фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива. ОКТАНС, КОЛОМБИ и КАРИБИК допълват продуктовата листа на компанията, като се отличават с добра толерантност към болести и висок потенциал за маслено съдържание.
 
Цялостната технология за отглеждане на културата обхваща: сеитбооборота, обработката на почвата, растителната защита, основното торене, листното подхранване и всичко друго, което трябва да се вземе предвид до прибиране на реколтата. Правилното прилагане на цялостната технология осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите. За извеждането на безкомпромисна борба срещу появата на устойчиви плевели Синджента предоставя на българския пазар свое решение - почвения хербицид ТЕРИДОКС.
Установена практика в България е в сеитбооборота да се използват хербициди със сходен механизъм на действие. Така наречените ALS инхибитори са сред най-често употребяваните хербициди при слънчоглед царевица, житни култури, а отскоро и при рапица. Тази практика стимулира възникване на устойчиви видове. Именно затова програмата на Синджента предлага използването на хербицида ТЕРИДОКС, който е с различен механизъм на действие и намалява риска от възникване на устойчивост на плевелите и компрометиране на борбата с тях при останалите култури. ТЕРИДОКС има отлично действие на основните житни и широколистни плевели и гарантира поникването на културата без конкуренция от плевели, като тя се развива оптимално до настъпване на зимата.
Срещу самосевки от житни култури е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ, който след попадане по листата на житните плевели и самосевки се придвижва чрез флоема и ксилема в корена и точките на нарастване и унищожава надеждно плевелите, като едновременно с това има високо ниво на безопасност за културата.
Наложеният вече в производството и добре познат на производителите ТОПРЕКС е растежният регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата. ТОПРЕКС е регистриран в България като растежен регулатор и фунгицид срещу фома, но успешно се справя и в борбата с алтернария. ТОПРЕКС може да се прилага през есента, като освен фунгицидното действие, ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и запазва плътността на културата и добивния потенциал. С пролетното приложение, освен че ограничава растежа на стъблото и запазва добивния потенциал, ТОПРЕКС стимулира разклоняването, намалява риска от полягане и синхронизира цъфтежа и зреенето.
КАРАТЕ ЗЕОН е логичният избор за борба с неприятелите в рапица. Регистриран е в страната срещу рапична листна оса и рапичен цветояд. А в редица европейски страни се използва и за борба срещу стъблена бълха, листни въшки, възрастното на рапичния стъблен скритохоботник и други. КАРАТЕ ЗЕОН е безопасен за пчели (при употреба съгласно указанията в етикета).
Намаляването на загубите при прибиране се постига чрез десикация на културата. Като изключително подходящ продукт се откроява РЕГЛОН ФОРТЕ, който осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество. Продуктът има добър ефект и при по-ниски температури, което се обуславя от фактът, че за ефикасното му действие е необходимо наличие на светлина, а не на топлина.
Важно за оптималното развитие на културата е навременното внасяне на критичните за рапицата хранителни елементи сяра и бор. С приложението на специално разработения за култури със слята повърхност – ВУКСАЛ СЯРА, се предотвратява и бързо се коригира недостига на сяра и се подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене. ВУКСАЛ БОР е силно концентриран листен тор за преодоляване недостига на бор по бърз и сигурен начин. ВУКСАЛ БОР съдържа още азот, фосфор и микроелементи. Приложението му подобрява устойчивостта срещу стрес, увеличава масленото съдържание и спомага за образуването на повече семена при рапицата (по-пълни шушулки). ВУКСАЛ БОР гарантирано осигурява поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия (студ, суша и други).
С цялостната технология на Синджента и по-рентабилните пакетни предложения фирмата предоставя формула на българските земеделци към по-висок добив с по-добро качество. 

Агрокомпас, брой 6