You are here

Хибриди за рекорди!

Новини
09.11.2018

Тази година добивите от царевица в цялата страна бяха високи, благодарение на по-честите и повсеместни превалявания през юни – юли, които предоставиха необходимата влага на царевицата за формиране на висок добив . През 2018 бяха отчетени с 30% по-високи добиви от царевица в сравнение с 2017 година. Подбора на подходящи хибриди е излючително важен за посигуряване на стабилен добив не само в добри години като тази, но и в не до там добри каквато беше 2017 година.

Синджента е компания, която се фокусира върху генериране на постоянен поток от иновации и  разработването на елитна генетика хибриди царевица. За първа година на Българския пазар Синджента представя най-новата елитна генетика от технология Артезиан.

Какво всъщност представлява технология Артезиан и как работи? 

Corn_hybrids_for_records_Yields_Nov2018_Artesian_744_field_3_web

Технология Артезиан ни дава възможността да максимизираме добива от царевица при всякакви условия.                                                                                                                                                 

Всички хибриди от технология Артезиан имат предимства, които спомагат да бъдат по пластични и устойчиви на все по-често променящите се условия на околната среда. Или с други думи предимствата на хибридите от технология Артезиан се изразяват в подобряване на качествата на хибридите с цел по-устойчиво бъдещо развитие, в отговор на променящите се условия.

Предимства на хибридите Артезиан осигуряват ново ниво на защита от суша през целия сезон :

  • по–дълбока коренова система, което обуславя по доброто усвояване на вода и хранителни вещества от почвата. Това от своя страна води до оптимизиран и равномерен растеж на рaстенията през цялата вегетация. 

Corn_hybrids_for_records_Yields_Nov2018_Artesian_676_roots_2

  • Подобрено предвижване на водата и хранителните вещества по проводящата система на рстенията, осигурява оптимизиран и равномерен растеж през цялата вегетация
  • Периода на опрашване при тези хибриди е изнесен една идея по-рано, преди големите горещини през лятото, което води до по-добро и качествено опрашване. Полена е изключително чувствителен на екстремно високи температури и може да загуби жизненост дори за няколко часа при наличието на такива. 

Всички тези предимства водят до формирането на по-голямо количество зърно, а от там и по- висок добив.                                                                                                                                                             Какво ни осигурява технология Артезиан?

  • По-голяма устойчивост на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени типове и променлив капацитет за задържане на водата
  • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
  • Максимализиране добива при идеални условия
  • По-висок добив при стрес от засушаване

Всички тези предимства са резултат от прецизния процес на селекция и подбор на хибриди, които са част от технология Артезиан. Потенциалните хибриди се тестват и изпитват по няколко основни критерия:  добивен потенциал, добив под стрес от суша (способност за преодоляване на стреса), устойчивост на полягане, отдаване на влагата, фитосанитарно състояние на кочана. В случай, че конкретен хибрид не покаже необходимия потенциал по дори и един от тези пет показателя, той автоматично отпада от процеса на подбор. Всички хибриди включени в технология Атезиан, отговарят на предварително поставените критерии и именно това осигурява тяхното предимство пред останалите хибриди при успешното и устойчиво формиране на добив дори при променливи климатични условия.  

Тази година Синджента ще предложи на Българския пазар два нови хибрида от технология Артезиан, а именно Коринтос ФАО 310 и Орфеус ФАО 360. Двата хибрида показват отлични резултати, както в Севрена, така и в Южна България.                                                                                             

СИ Коринтос е в средноранна група по ранозрелост, подходящ за по-ранна сеитба, при температура на почвата от 7 градуса, можем да пристъм към сеитба. Образува мощни растения с големи кочани, които са озърнени до върха и са 16-18 редови. Има също така силно изразен „Stay green“ ефект, което позволява на рстенията да остават зелени почти до края на вегетацията, осигурявайки максимално изхранване на зърното.

СИ Орфеус с ФАО 360 има много висок добивен потенциал. Хибрида има бърз и равен старт при поникване. Този хибрид се отличава на фона на всички останли със специфичната архитектура на растенията. Листата са изправени, прибрани към стъблото, което придава един изключително компактен вид на растенията. Това от своя страна води до по-добрата осветеност на растенията и намалена транспирация от листната повърхност. Тези предимства спомагат за запазване на добива при стресови условия на външната среда.

И двата хибрида имат изключително високо ниво на фитосанитарни качества на кочана и растенията. Без рискове от полягане през цялата вегетация.                                                                             

С отлични резултати над 1200 кг/дка двата хибрида предизивкаха изключително голям интерс  от земеделци от цялата страна.

Резултатите от СИ Коринтос тази година бяха повече от впечатляващи. Среден добив в Северна Централна и Западна България от 1063 кг/дка. Един от най-високите добиви от масов посев беше отчетен в гр. Вълчедръм, обл. Монтана – 1200 кг/дка и с. Дропла, обл. Добрич с добив от 1146 кг/дка. Също така показа изключително добър потенциал и в условия на Южна България с един от най-високите отчетени добиви от 878 кг/дка.

СИ Орфеус направи впечатление с изключително стабилните добиви в цялата страна. При него също се наблюдават отлични резултати: с един от най-високите добиви от 1245 кг/дка в с.Дропла, обл. Добрич и  със средни добиви за региони Северозапаздна и Северна централна България от 1062 кг/дка, за Севроизточна България - 1082 кг/дка, за Южна България – 872 кг/дка, Орфеус се нарежда сред фаворитите на пазара.

За са подсигурите стабилни добиви, можете да се доверите на новата елитна генетика хибриди царевица от Синджента.                                                                                                                                     

Когато вали получавате максимален добив. Когато е сухо, получавате по – голям процент от наличната вода, превърната в зърно!


Повече информация за сезон 2019 по хибридите Артезиан можете да намерите тук: