You are here

Хибридите царевица доказали своя добивен потенциал и стабилност през 2015 година

Новини
23.10.2015

През 2015 година Синджента обнови портфолиото си с хибриди царевица като представи ново поколение високодобивни ранни, средно ранни и късни хибриди. Обновяването беше значително, защото Синджента представи шест нови хибрида – Амбишъс, Ариозо, Иридиум, Улисес, Зоан и Жулиен. Междувременно компанията продължи да предлага най-търсените и доказали се с добивния си потенциал и стабилност хибриди царевица като Канзас, Луциус, Кобалт, Термо, Колумбия и Пако.

2015 година не беше лека година за производителите на царевица – пролетните обработки бяха затруднени, не на малко места закъсняха, обработките на почвите често не бяха перфекти, скоро след сеитбата имаше дълго засушаване, а тежкото засушаване през лято на много места достигна продължителност от около 60 дни – в този период преваляванията бяха преобладаващо локални, недостатъчно напоителни и царевицата понесе тежко това. Това засушаване и изключително високите температури - над 35 оС, дори 40 оС, се отразиха неблагоприятно на наливането и добивите. За всички е ясно, че нямаше условия добивите през 2015 година в царевица да са на нивото на 2014 година. Това отново поставят въпроса кой е правилният избор на хибрид царевица за тази и следващата година – отговорът е труден, но ще се опитаме да дадем насока по-долу. В условията на 2015 г.  хибридите на Синджента се представиха изключително достойно – много често са лидери по резултати или сред върховите. Ето кратки подробности:

В ранните ФАО групи (100 – 200) хибридите на Синджента постигнаха добиви съизмерими с (а понякога надхвърлящи) тези на хибриди на конкуренцията дори от по-горни ФАО групи. Това се дължи на комплекс характеристики, с които се отличават ранните хибриди на Синджента – възможност за ранна сеитба при 6-7 оС, експлозивен старт (което дава предимство при контрол на плевелите), много добре развита коренова система още с поникването, почти  100% опрашване, оплождане, и особено, запълване на кочана със зърна до неговия връх. Новият хибрид СИ АМБИШЪС ФАО 150 се отличава с изключителни резултати за толкова ранен хибрид – средно 634 кг/дка за цяла Северна България – максималните достигнати добиви по региони са 920 кг/дка в Софрониево/Враца в Северозападна България, 787 кг/дка в Пиргово/Русе – Северна Централна и 771 кг/дка в Тюленово/Добрич - Североизточна България. Новият хибрид СИ АРИОЗО ФАО 240, при тежки условия показа също много добри резултати – среден добив от 621 кг/дка за цяла Северна България, като максималните резултати бяха постигнати в Гложене/Враца – 790 кг/дка, Пиргово/Русе - 794 кг/дка и Тюленово/Добрич – 800 кг/дка. СИ АРИОЗО се отличава и с голяма стабилност на резултатите по региони. Много добре се представи и утвърденият хибрид НК КАНЗАС ФАО 280 с добиви от по 778 кг/дка във Вълчедръм/Монтана, 852 кг/дка в Пиргово Русе и 738 кг/дка в Китанчево/Разград. Това доказва, че ранните хибриди на Синджента са адаптивни. Те са подходящи и за отглеждане като втора култура след прибиране на рапица или ечемик, което носи немалки допълнителни приходи за същата година.

При средно-ранните хибриди от група ФАО 300 – 400 през 2015 година Синджента също представи два хибрида от ново поколение – СИ УЛИСЕС ФАО 350 и СИ ИРИДИУМ ФАО 360. Това са хибриди с открояващ се висок добивен потенциал, адаптивни и пластични за отглеждане във всички „царевични“ райони на страната, бързо отдават влагата, подходящи са както за интензивно, така и за екстензивно производство, и също се отличават със запълване на кочана със зърна до неговия връх. СИ УЛИСЕС ФАО 350 даде среден добив от 726 кг/дка за цяла Северна България – върховите постигнати добиви са 1044 кг/дка във Вълчедръм/Монтана, 951 кг/дка в Софрониево/Враца, 878 кг/дка в Пиргово/Русе и 804 кг/дка в Тюленово/Добрич. СИ УЛИСЕС се отличи с много голям брой резултати над 800 кг/дка. СИ ИРИДИУМ ФАО 360 се отличи с добиви от 936 кг/дка в Софрониво/Враца, 932 кг/дка в Пиргово/Русе, 816 кг/дка в Тюленово/Добрич. Отлично се представи и наложилият се и много добре познат НК ТЕРМО ФАО 370 със среден добив за Северна България от 723 кг/дка, като той се отличи с изключителна стабилност на добивите и постигането на впечатляващи рекордни резултати като 1270 кг/дка в Софрониево/Враца, 914 кг/дка в Пиргово/Русе, 804 кг/дка в Тюленово/Добрич. Впечатляващо се представи и НК КОБАЛТ ФАО 340 – той дава среден резултат за Северна България от 735 кг/дка, като показва отлична пластичност и адаптивност и много добра стабилност на резултатите, а върховите му резултати са 948 кг/дка във Вълчедръм/Монтана, 1012 кг/дка в Пиргово/Русе и 915 кг/дка в Гърчиново/Търговище.

За 2016 година Синджента изпитва още хибриди от ново поколение като тук искаме да отличим СИ ОКТАВИУС ФАО група 300-400 и СИ СЕНКО ФАО група 400-500. СИ ОКТАВИУС е устойчив на полягане, толерантен на болести и е подходящ за плодородни почви и интензивна технология на отглеждане, при които се отплаща с добиви над 800 кг/дка в година като 2015. СИ СЕНКО е хибрид, които има отличен баланс между добивен потенциал и стабилност на добива, отплаща се много добре в незасушливи години и е отличен партньор на наложилия се за екстензивни условия НК ПАКО. СИ СЕНКО може да се ползва и за силаж и също има добивен потенциал надхвърлящ 800 кг/дка, а при засушаване е на нивото на ПАКО.

В заключение можем да кажем, че тези впечатляващи резултати бяха постигнати с технологиите за растителна защита на Синджента, включващи наложилия се Гардоприм Плюс Голд или Камикс като почвени хербициди и Елумис ОД или Мистрал Опти плюс Каспър като вегетационни хербициди. Друго, с което Синджента може да се похвали, е силният ръст в продажбите на Елумис ОД и Каспър. Силно отличителен за тази година беше приносът за добива на следните продукти: Камикс - успя да осигури чист старт на царевицата; Елумис ОД - беше безкомпромисен в борбата по време на вегетация със смесено заплевеляване и с балур; и Каспър - беше перфектен, съответно в борбата по време на вегетация с широколистно заплевеляване. Синджента подготвя и нова технология с фунгицид и инсектицид, която ще даде възможност за икономически значимо повишаване на добива в царевица, но подробности за нея ще има в следващи материали.

www.nivabg.com