You are here

Конвенционалните хибриди рапица на Синджента са с висок потенциал за продуктивност и качество

Новини
21.08.2013

През последните години Синджента работи по създаването и внедряването на конвенционални хибриди рапица, с висок генетичен потенциал за продуктивност и качество на зърното. Оптимизирането на факторите на комплекса от агротехнически мероприятия е предпоставка за разгръщане на високите продуктивни възможности на всеки хибрид

Важно място в този комплекс от мерки заема и правилният подбор на подходящи хибриди за всеки отделен агроекологичен район, както и изборът на ефективна стратегия при контрола на плевелите, болестите и неприятелите, на база на растителнозащитната програма с продуктите на Синджента.

За рапичните хибриди, от селекцията на Синджента, е важно да се отбележи, че се отличават с изключително висока екологична пластичност. Могат да се отглеждат на различни почвени типове.  Растенията имат бърз старт след поникване, устойчиви са на полягане, при узряване чушките не се разтварят, което е от голямо значение при прибирането на хибридите.

Високият продуктивен потенциал на рапицата е свързан с повишената толерантност към абиотичния стрес. Показател за това са получените високи добиви през последната стопанска 2012/13 година.

Високи и стабилни добиви за условията на Южна България, са отчетени от новата селекция хибриди рапица на Синджента. При Каравел добивите варират в рамките на 490-500 кг/дка, Колумб стойностите са  от 400-500 кг/дка, а при Карибик около 450 кг/дка. Октанс – 320-400 кг/дка и най-висок добив е регистриран при Авиатор – над 500 кг/дка.

Традиционно стабилни добиви се получиха и от хибридите рапица от по-старата селекция на Синджента, като Нелсън, който се характеризира с най-трудно разпукване на чушките при прибиране.

Хибридите, селекция на Синджента, се характеризират с високата си степен на разклоняване, правилно разположение на чушките, които се огряват равномерно от слънцето и водят до  дружно узряване, което е гаранция за успешно прибиране и високи добиви.

21.8.2013
www.nivabg.com