You are here

Най-новите хибриди в КЛИЪРФИЙЛД ПЛЮС технологията от Синджента

Новини
19.10.2020

Хибридите СИ Уанстар CLP, СИ Айвъри CLP и NX 82212 CLP –  добиви от нови измерения и още по-добър фитосанитарен профил. Новата генетика на Синджента е с висока адаптивност към почвено-климатичните условия на България.

Поръчайте високодобивни хибриди слънчоглед и царевица от Синджента до 23.12.2020 г. И вземете 10 лева отстъпка за всяка торба.

Свържете се с вашия районен търговски представител!