You are here

Нови Добиви Царевица

Новини
03.01.2017

2016 година не беше благодатна година за производителите на царевица – пролетта беше хладна, което не позволи оптимално начално развитие на царевицата. Все пак, до юни имаше солидно количество валежи, което даваше надежди за година с високи добиви в царевицата – добиви, които да компенсират неблагоприятните изкупни цени. Но след средата на юни, почти повсеместно започна засушаване, сушата надхвърли два месеца, като още от юни температурите достигнаха 28-29 оС, а през юли дори 40 оС. На обширни земеделски площи в продължение на седмици градусите надхвърляха 35 оС. Царевицата понесе тежко липсата на превалявания и много земеделски производители не постигнаха търсените резултати в добив. Междувременно през 2016 година Синджента продължи линията си на обновяване на листата си с хибриди царевица, като заложи в още по-голяма степен на новото поколение високодобивни ранни, средно ранни и късни хибриди.  Обновяването беше значително още през 2015 година, когато Синджента представи шест нови хибрида – СИ Амбишъс, СИ Ариозо, СИ Иридиум, СИ Улисес, СИ Зоан и СИ Жулиен, а през 2016 година към тях бяха добавени още два нови: СИ Октавиус (ФАО 380/)и СИ Сенко (ФАО 500). Междувременно компанията продължи да предлага най-търсените и доказали се с добивния си потенциал и стабилност хибриди царевица като Кобалт и Термо. В условията на 2016 г.  новите хибриди царевица на Синджента достигнаха над 50% от продажбите на компанията и заедно с другите, по-рано наложени, се представиха изключително достойно, като бяха много често сред лидерите по добивни резултати. Ето кратки подробности:

В ранните групи ФАО 100 и ФАО 200 хибридите на Синджента се доказаха като водещи и постигнаха добиви съизмерими с тези на хибриди на конкуренцията от по-горни ФАО групи. Това се дължи на комплекс характеристики, с които се отличават ранните хибриди на Синджента: възможност за ранна сеитба при 6-7 оС, експлозивен старт, много добре развита коренова система още с поникването, почти  100% опрашване, оплождане, и запълване на кочана със зърна до неговия връх. СИ АМБИШЪС ФАО 150 даде впечатляващи резултати във всички региони и достигна за поредна година изключително високи добиви - от 990 кг/дка във Вълчедръм /Монтана и 920 кг/дка в Софрониево/Враца и двата от масов посев; 941 кг/дка в Козловец/В.Търново, 841 кг/дка в Пиргово/Русе и при тежки условия на засушаване и много високи температури - 732 кг/дка в Тюленово/Добрич. В ранната ФАО 100 група Синджента от 2017 година ще залага и на новия СИ ФЕНОМЕН, които също се отличи с изключителни резултати за ранен хибрид – достигнати добиви от 914 кг/дка в Софрониево/Враца, 1004 кг/дка в Козловец/В.Търново и при тежки условия на много продължително засушаване - 774 кг/дка в Тюленово/Добрич. СИ АРИОЗО ФАО 240 също впечатлява с добиви: 892 кг/дка в Майор Узуново/Видин, 964 кг/дка в Козловец/В.Търново, 834 кг/дка в Г. Митрополия/Плевен и 816 кг/дка в Пиргово/Русе.

При средно-ранните хибриди от групи ФАО 300 и ФАО 400 през 2016 година отново се отличи хибридът от ново поколение СИ УЛИСЕС ФАО 350 - добиви от 1305 кг/дка в Козловец/В.Търново, 992 кг/дка в Майор Узуново/Видин, 958 кг/дка в Г. Митрополия/Плевен, 933 кг/дка в Пиргово/Русе. СИ ИРИДИУМ ФАО 360 също се представи много достойно с добиви от 987 кг/дка в Майор Узуново/Видин, а също така 894 кг/дка в Г. Митрополия/Плевен и 810 кг/дка в Тюленово/Добрич. Новият СИ ОКТАВИУС ФАО 380 впечатлява с добиви от 1007 кг/дка в Майор Узуново/Видин, 867 кг/дка в Пиргово/Русе и с поливане в Стрелци/Пловдив – добив от 1044 кг/дка. През 2017 година Синджента планира и първи продажби на СИ КРЕОН ФАО 390 и СИ ЗЕФИР ФАО 400. Техните резултати през 2016 година са много солидни – СИ КРЕОН ФАО 390, които е подходящ за зърно и силаж, се отличи с добиви от 1058 кг/дка в Козловец/В.Търново, 866 кг/дка в Паскалево/Добрич и с поливане - 1132 кг/дка в Стрелци/Пловдив; СИ ЗЕФИР ФАО 400, който е адаптивен, се откроява с добив от 1049 кг/дка в Козловец/В.Търново, 830 кг/дка в Паскалево/Добрич и с поливане, но в Южна България, в Крумово/Пловдив - 1030 кг/дка. Това са нова генетика хибриди с висок добивен потенциал, адаптивни и пластични, за отглеждане във всички „царевични“ райони на страната. Отлично се представи през 2016 година и наложилият се и много добре познат НК ТЕРМО ФАО 370 с постигането на добиви от 824 кг/дка в Пиргово/Русе, 880 кг/дка в Паскалево/Добрич и 753 кг/дка в Карнобат/Бургас. Впечатляващо се представи и НК КОБАЛТ ФАО 340 с добив от 1044 кг/дка в Козловец/В.Търново.

В късните групи ФАО 500 и ФАО 600 през 2016 година се отличи новият СИ СЕНКО ФАО 500, който е подходящ за зърно и висококачествен силаж – с поливане, добиви от 1060 кг/дка в Крумово/Пловдив, 1261 кг/дка в Стрелци/Пловдив, 1354 кг/дка в Сокол/Силистра и с поливане на масов посев – 1550 кг/дка в Старо Село/Силистра. СИ ЗОАН ФАО 630, който също е подходящ и за зърно и за висококачествен силаж, за поредна година показа високия си добивен потенциал с резултати от 1125 кг/дка в Крумово/Пловдив и 1281 кг/дка в Стрелци/Пловдив, а в Сокол/Силистра – 1401 кг/дка.   

В заключение можем да кажем, че тези впечатляващи резултати бяха постигнати с технологиите за растителна защита на Синджента, включващи наложилите се като почвени хербициди Гардоприм Плюс Голд и Камикс. На много опитни и производствени полета Гардоприм Плюс Голд и Камикс имаха отлична ефективност и корекция с вегетационен хербицид не беше необходима. При вегетационните хербициди отново се отличиха със своята ефективност и селективност Елумис ОД срещу смесено заплевеляване и Каспър срещу широколистно заплевеляване, а Мистрал Опти с прилепител Еукарол нямаше никакви пропуски при борба с житно заплевеляване, дори и при сухи условия. В технологията на Синджента много добри резултати даде и прилагането на листния тор Вуксал Р45 и фунгицидът Куилт Ексел, който подпомага по-ефективното използване от културното растение на наличната вода, подобрява опрашването, спомага за формирането на по-големи кочани, с повече зърна и удължава наливането. В борбата с царевичния стъблопробивач отлична ефективност показа Амплиго, тъй като успешно контролира всички стадии от развитието на вредителя и има бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие. В заключение може да се обобщи – както в другите земеделски култури, така и в царевицата, Синджента предлага цялостни, високо ефективни и високо рентабилни технологии, което заедно с високопрофесионалното обслужване, предлагано от нейните технически и търговски специалисти, обуславя през последните години стабилния ръст в продажбите в семената и растителната защита.