You are here

Новости в борбата с плевелите при царевицата

Новини
04.03.2013

ЕЛУМИС – най-новото решение за най-добрите професионалисти ще бъде новият хит на пазара при хербицидите в бонус пакет с ПИК

Отдавна в световната растениевъдна наука царевицата се е доказала с висок потенциал за добив и  рентабилност за фермерите. В много от страните с развито интензивно земеделие тази култура заема основна част от площите и е основен източник на доходи за фермерското съсловие. Настъпващите глобални промени в климата на Земята поставят на нови изпитания аграрната наука, а в същото време нарастващите нужди от храни и фуражи водят до трайната тенденция – да се произвежда повече продукция от същата площ налична земеделска земя.

Тези нужди могат да бъдат задоволени чрез въвеждане на някои нови подходи в технологиите съобразени с променените изисквания към производителите като например въвеждане на нови, по-високо продуктивни хибриди по-устойчиви на неблагоприятни условия, по-ефективна растителна защита за намаляване на вредата върху добива от плевели, болести и неприятели, оптимизиране на агрономическите практики с цел по-ефективно използване на почвените и водните ресурси и др.

Конкретно при борбата с плевелите няколко са конкретните директно влияещи върху повишаването на добивите фактори:

Навременно отстраняване на конкуренцията от плевелите. Доказано е, че наличието на плевели конкуриращи дори минимално царевицата в периода между 3-ти и 8-ми лист директно понижава добива от зърно. При такива условия царевичното растение насочва приоритета в своето развитие с преимущество към надземната част, от което страда развитието на кореновата система. В резултат се намалява способността на кореновата система да доставя необходимата вода и хранителни вещества на растението. Нарушаването на този баланс се отразява на добивите особено в години с по-сухи условия. Как може да се реши този проблем?
Приложението на ефективни почвени хербициди опазва културата от първата вълна на заплевеляването. Културните растения се развиват необезпокоявани в ранните фази именно, когато се залага добивния потенциал на конкретното поле. Подходящи за това са:
-          Срещу едногодишни житни плевели, едногодишни широколистни плевели и паламида (само при вегетационно приложение) – ЛУМАКС, доза 300–400мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата; и в доза 300мл/дка, приложен ранно вегетационно след поникване на културата и плевелите (до 2-ри лист на житните), като при това приложение се унищожава и поникнали паламида и свиница (бутрак). Лумакс е силно ефективен хербицид с три активни вещества, които взаимно се допълват и има много дълъг период на предпазване на културата от плевели.
      -         Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД е по-икономичното, но силно ефективно решение в доза 400–450мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата или ранно вегетационно след поникване на културата и плевелите (до 2-ри лист на житните).
- При преобладаващо заплевеляване с едногодишни житни плевели (и някои едногодишни широколистни) – ДУАЛ ГОЛД се е доказал многократно в практиката като ефективен хербицид, основа на високите резултати при царевицата. Дозата на приложение е 150мл/дка, след сеитба преди поникване на културата.
Използване на надеждни вегетационни хербициди за бързо отстраняване на евентуално вторично заплевеляване от едногодишни плевели в периода до 8-ми лист на царевицата, както и бързо и безкомпромисно премахване на многогодишните плевели.
-          Срещу широколистни плевели, вкл. паламида – КАСПЪР, доза 30 г/дка, приложен от 3-ти до 8-ми лист на културата. Това е единствения типичен противошироколистен хербицид разрешен за приложение до 8-ми лист на царевицата. Каспър е ефикасен срещу всички икономически важни широколистни плевели в царевицата
-          Срещу едногодишни широколистни плевели – ПИК, доза 1,5г/дка, приложен от 3-ти до 8-ми лист на културата. Пик е икономически изгодно решение при преобладаващи едногодишни широколистни плевели и ли смесване с друг балурицид. При самостоятелно приложение задължително се прибавя прилепител АТПЛЮС 0,2%, а ако се смесва с МИСТРАЛ ЕКСТРА, прилепител не е нужен.
-          Срещу едногодишни житни плевели, някои едногодишни широколистни и балур от коренища – МИСТРАЛ ЕКСТРА, доза 65–75 мл/дка, приложен до 8-ми лист на културата.

През 2013 за борба с ВСИЧКИ икономически важни плевели ще навлезе и новият хербицид ЕЛУМИС. Той съчетава полезните свойства на вегетационен хербицид, но с много широк спектър срещу едногодишни и многогодишни плевели с категоричен и бърз ефект в т.ч. и срещу БАЛУР от коренища и паламида и остатъчно почвено действие за недопускане на вторично заплевеляване. Целта на ЕЛУМИС е бързо и безкомпромисно да реши проблема едновременно с всички налични плевели. Възможно е и разделно, двукратно приложение на хербицида. Употребата му е срещу: едногодишни и многогодишни житни и  широколистни плевели, както и балур от коренища в дози както следва:
-          еднократно приложение: 130-200 мл/дка
-          двукратно приложение: 100 + 70 мл/дка или 130 + 70 мл/дка
Количество работен разтвор: 20 до 40 л/дка. Интервал между пръсканията при двукратното приложение: 8-10 дни.
Икономическият ефект при употребата на ЕЛУМИС през 2013 година се подсилва и от актуализираната му, конкурентна цена, а като стопроцентов бонус, към всяка опаковка от продукта е прикрепен и бонус за същата площ от хербицида ПИК. Т.нар. опаковка тип КЕНГУРУ се въвежда в България за пръв път с този бонус пакет.

Агрокомпас, Март 2013