You are here

Пълна гама продукти от Синджента в рапицата

Новини
26.08.2014

По-високи добиви с по-добро качество

За поредна година фирма Синджента изпъква с отлични резултати в рапицата. Въпреки многобройните климатични катаклизми фермерите, които избраха да заложат на сигурен и надежден партньор, какъвто е фирма Синджента в рапицата се увериха, че с устойчив подход и рентабилни решения успехът е напълно достижим.

Добивите получени от производствени полета в различните райони на страната затвърдиха още веднъж позициите на фирмата.

НК Каравел е един от средно ранните хибриди в листата на Синджента. Отличава се с висока пластичност по отношение на условията на отглеждане. В Централна Северна България достигна добив от 453 кг/дка (влага 8%). Край Карнобат се ожънаха 508 кг/дка (влага 7%), а в Североизточна България край Сокол прибраха 491 кг/дка (влага 10%).

НК Октанс и СИ Колумб се характеризират с изключително висок добивен потенциал, добра толерантност към болести и много добра адаптивност към различни микрорайони на отглеждане. В Централна Северна България (Козловец) НК Октанс се представи отлично с 523 кг/дка (влага 8%), а СИ Колумб дори го надмина с 534 кг/дка (влага 8%). В Южна и Североизточна България добивите от двата хибрида достигнаха до над 480 кг/дка (влага 7 - 9%).

С висока пластичност по отношение на климатичните условия и стабилни добиви се откроява и вече наложеният НК Карибик. Тези характеристики носи и ранният НК Техник, който притежава и толерантност на Фома и Склеротиния.

В Североизточна и в Южна България от НК Карибик се ожънаха по над 500 кг/дка, а в Централна Северна добивът беше 527 кг/дка (влага 8%).

Ранният хибрид на Синджента НК Техник показа много добри резултати в Североизточна и Южна България, където достигна съответно 450 кг/дка и 477 кг/дка (влага 7%). А в Централна Северна България се отличи с 541 кг/дка (влага 9%).

С пълната гама продукти (семена, продукти за растителна защита и листни торове), както и с добре подготвени специалисти Синджента България  отново застава зад българските земеделци, като в допълнение на това ще ги подкрепи и с промоционални пакети за по-високи добиви с по-добро качество.

www.nivabg.com