You are here

Рапица - Нови предложения и добиви от Синджента

Новини
28.07.2017

С всяка изминала година по време на жътва, българските фермери се убеждават в отличните резултати, които се постигат с комплексните решения в производството на рапица, предлагани от Синджента.

Синджента е единствената мултинационална фирма, която има капацитет да предложи цялостна технология за отглеждане на културата – високодобивни хибриди, висококачествени продукти за растителна защита и торове за листно подхранване.

Благодарение на опита си Синджента успешно извършва подбор и внедряване на подходящи хибриди рапица изцяло съобразени със спецификата на различните агрометеорлогични условия  в различните райони на страната. Синджента изпъква не само с разнообразните висококачествени продукти, но и с квалифицираните, навременни съвети осигурявани от специалистите на фирмата през сезона.

През тази година фирмата предлага на българският пазар два нови хибрида рапица БЛУСТАР и СИ ХАРНЕС. Хибридите рапица на Синджента за поредна година се представят отлично, което е видно от добрите резултати.

 

 

В Северна България за момента се открояват новия хибрид БЛУСТАР и наложилия се вече хибрид СИ ВЕЗУВИО. БЛУСТАР е хибрид притежаващ изключително висок добивен потенциал и толерантност към най-разпространената синя китка при рапица в България. Добивът засечен от БЛУСТАР е 598 кг/дка (влага 4,1%) в Горна Митрополия, Плевен. СИ ВЕЗУВИО е нисък и компоктен хибрид с висок и стабилен добивен потенциал както и с добрата торерантност към високи температури и засушаване, като добивът засечен от СИ ВЕЗУВИО е 608 кг/дка (влага 4,1%) в Горна Митрополия, Плевен. Непосредствено след двата хибрида се нареждат новият СИ ХАРНЕС и НК КАРАВЕЛ с добив от 506 кг/дка (влага 8%) в Белица, Русе. 

В Южна България, като лидер се открои СИ ХАРНЕС с добив от 465 кг/дка (влага 7,1%) в с. Добрич, Хасково. СИ ХАРНЕС е компактен хибрид лесен за прибиране и подходящ за райони с леки почви като това се доказва от получените високи резултати в Южна България. С високи за района резултати е и БЛУСТАР с добив от 461 кг/дка (влага 7,1%) в с. Добрич, Хасково, така БЛУСТАР е със най-висок среден добив за страната от хибридите на Синджента.

Обновената продуктова листа на Синджента при рапица дава възможност на производителите да повишът добива си от декар и да реализират по-добра печалба от тази култура. Новите хибриди притежават характеристики улесняващи работата на производителите както при отглеждането на културата така и при прибирането на реколтата. Пълната гама продукти (семена, растителна защита и листни торове), както и добре подготвените специалисти на Синджента България отново застават зад българските земеделци, като заедно ще работим за постигането на по-високи добиви с по-добро качество.