You are here

Рапицата – още едно решение от Синджента

Новини
20.07.2014

Водена от своя идеал за качество Синджента инвестира милиарди долари годишно в иновационни продукти, даващи отговор на всеки възникнал въпрос свързан със земеделието. Този факт не подмина и рапицата, като компанията разработи и продължава да развива технология за производство на хибриди за Европа, където културата е основна суровина за растителния биодизел. Патентованата SAFECROSS система, осигурява по-високи добиви и отговаря на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и неблагоприятни климатични условия. Новата генерация рапици на Синджента ежегодно увеличава своите пазарни дялове и участва в производството на все повече земеделски производители.

През миналата година за първи път бяха представени SAFECROSS хибридите НК ОКТАНС и СИ КОЛУМБ, които се характеризират с изключително висок добивен потенциал, добра толерантност към болести и много добра адаптивност към различни микрорайони на отглеждане. Не напразно те заеха своето място до вече познатия НК Каравел, който си спечели в годините мотото „Винаги сред най-добрите“.

С висока пластичност по отношение на климатичните условия и стабилни добиви се откроява SAFECROSS хибрида НК Техник. Тези характеристики носят и вече познатите хибриди Токата, Формула и Авиатор.

Най-продаваният хибрид на Синджента в България е превърналият се в традиция НЕЛСЪН. Той е средно ранен, с изключително висок капацитет на разклоняване и висока устойчивост на полягане. Качествата на хибрида доказали се в годините определиха НЕЛСЪН като синоним на постоянство и високи резултати.

За да осигури по-добри условия за земеделските производители и по-висок икономически ефект, Синджента представи промоционалния ПАКЕТ РАПИЦА – СЕЗОН 2013 – 2 торби от хибрид на Синджента по избор плюс 15 л Теридокс. С този пакет компанията осигурява на агробизнеса конвенционални хибриди с доказано висок добивен потенциал и адаптивност към разнородни условия на отглеждане, силно решение за борба с ранното заплевеляване. Масовата практика в България е в сеитбооборота да се използват хербициди със сходен механизъм на действие. Така наречените ALS инхибитори са сред най-често използваните хербициди при слънчоглед, царевица, житни култури, а от скоро и при рапицата. Тази практика стимулира възникване на устойчиви видове. Именно за това програмата на Синджента предлага използването на хербицида ТЕРИДОКС, който е с различен механизъм на действие и намалява риска от възникване на устойчивост на плевелите и компрометиране на борбата с тях при останалите култури.

 Агрокомпас, юли 2013