You are here

Рекордни добиви от слънчоглед

Новини
21.09.2014

Syngenta изпита потенциала на хибридите си в различни региони на страната и те постигнаха впечатляващи резултати

И през 2014 година СИНДЖЕНТА заложи опити с хибриди слънчоглед при опитни и производствени условия и изпита потенциала на хибридите си в различни региони на страната, при различни почвено-климатични условия и технологии на отглеждане.

И тази година земеделците отново останаха впечатлени от генетиката на слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА, като в допълнение на това са и напълно удовлетворeни по отношение на очакванията им за рекордни добиви и високи качествени показатели, основно - масленото съдържание. Почти във всички региони на страната слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА постигат впечатляващи добиви, като рекордни добиви се постигат и при конвенционалните и при Clearfield®хибридите. В допълнение на това, използваните от СИНДЖЕНТА програми за растителна защита се отличават с отлична селективност, ефикасност срещу плевели и болести,  надежност, леснота на приложение и висока рентабилност.

За поредна година е впечатляващ и качественият показател масленост при слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА – маслеността много рядко е под 45%, най-често е около 48%-49%, а понякога се приближава към 50%.

При конвенционалните хибриди резултатите са впечатляващи,като още първите жътви доказват високия добивен потенциал на:

Хибрид НК КОНДИ е отново рекордьор при конвенционалните хибриди с добиви: в Бяла, Русенско – 511 кг/дка;в Павликени, Велико Търновско - 489 кг/дка; в Долни Дъбник, Плевенско -462 кг/дка; в Разград – 415 кг/дка; 387 кг/дка в Иваново, Русенско; в Межда, Ямболско – 340 кг/дка.Добивите са впечатляващи и на производствени полета - бяха достигнати 465 кг/дка в Калипетрово, Силистренско; 457 кг/дка в Побит камък, Разградско - 435 кг/дка и 420 кг/дка в Търновско, Павликени и Козловец; 454 кг/дка в Киченица, Разградско и 435 кг/дка в Плиска, Шуменско. На предстоящите жътви се очаква да се затвърди високия добивен потенциал на НК КОНДИ.

Хибрид НК АРМОНИ,с впечатляващи резултати от добиви:в Бяла, Русенско – 503 кг/дка; в Павликени, Търновско - 487 кг/дка;в Горна Митрополия, Плевенско –466 кг/дка;в Карнобат, Бургаско – 433 кг/дка.

Хибрид СИ КАДИКС - новият хибрид на СИНДЖЕНТА от 2014 е с отлични добиви: в Горна Митрополия, Плевенско – 485 кг/дка; в Бяла, Русенско – 442 кг/дка; в Павликени, Велико Търновско – 437 кг/дка; във Враняк, Врачанско – 457 кг/дка; в Карнобат, Бургаско – 405 кг/дка. Хибрид СИ Кадикс, който е толерантен на синя китка до раса Fдоказа огромния си добивен потенциал и на производствени полета с: 460 кг/дка в Крушовене, Плевенско; 445 кг/дка в Калипетрово, Силистренско и 420 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско.

През 2014 година се доказа за пореден сезон високият добивен потенциал на хибридите слънчоглед на СИНДЖЕНТА

През 2014 година при CLEARFIELD® хибридите на СИНДЖЕНТА с рекордни добиви от първите жътви се отличават:

Хибрид НК НЕОМА с впечатляващи добиви в: Бяла, Русенско – 471 кг/дка;Горна Митрополия, Плевенско – 461 кг/дка; Павликени и Козловец, Велико Търновско – 457 кг/дка и 455 кг/дка;Карнобат, Бургаско – 420 кг/дка; 414 кг/дка – Сандрово, Русенско. На производствени полета резултатите от добиви са също така впечатляващи: 480 кг/дка в Мърчево, Монтанско; 440 кг/дка в Плиска, Шуменско и в Светлан, регион Търговище;  400 кг/дка в Камено поле, Врачанско и Гулянци, Плевенско и Разград;400 кг/дка във Варна; 420 кг дка в Исперих, Разградско и Павликени, Търновско; 430 кг/дка в Деляновци и Свищов, Търновско.

Хибрид НК АДАЖИО отново показва високия си добивен потенциал, като красноречиво за това „говорят“ резултатите от добивите в: Горна Митрополия, Плевенско – 490 кг/дка; Козловец, Велико Търновско – 466 кг/дка; Бяла, Русенско – 450 кг/дка; Павликени, Велико Търновско – 426 кг/дка.

Хибрид НК МЕЛДИМИ и хибрид НК ФОРТИМИ също така дават впечатляващи добиви. НК МЕЛДИМИ се откроява в Бяла, Русенско с 434 кг/дка, в Павликени, Велико Търновско с 424 кг/дка и Горна Митрополия, Плевенско с 447 кг/дка. НК ФОРТИМИ се представя много впечатляващо в Горна Митрополия, Плевенско с  481 кг/дка; в Бяла, Русенско с 420 кг/дка и Павликени с 417 кг/дка; в Калипетрово, Силистренско с 375 кг/дка и в Карнобат, Бургаско с 393 кг/дка.

Рекордните резултати при хибридите слънчоглед на СИНДЖЕНТА са постигнати при спазване на технологията на компанията:основно третиране - след сеитба преди поникване на културата с почвения хербицид ГАРДОПРИМ® ПЛЮС ГОЛД който за поредна година доказа високата си ефикасност срещу контролираните плевели и,спрямо нуждата и конкретния случай, употреба на вегетационни хербициди ФУЗИЛАД ФОРТЕ®срещу житни плевели и балур от коренища или ЛИСТЕГО® срещу всички раси на Синя китка и проблемните плевели бутрак и паламида, които в конвенционалната технология не се контролират с хербициди.

За повече информация се обръщайте към специалистите на СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД по региони или на телефон 02/800 4000, или e-mail: [email protected], или на www.syngenta.bg

www.nivabg.com