You are here

СИНДЖЕНТА – надеждният партньор за постигане на високи добиви в рапицата

Новини
12.03.2015

В рапицата СИНДЖЕНТА е компания, която категорично и устойчиво се наложи на българския пазар. Фирмата зае заслужени позиции предлагайки богато портфолио, включващо високодобивни и адаптивни хибриди рапица, подходящи продукти за растителна защита и качествени листни торове.

Тежките метеорологични условия, с които се сблъскахме през есента на изминалата година, в голяма степен доведоха до разтягане времето за сеитба на маслодайна рапицата. Вследствие на това посевите бяха в различни фази на развитие преди зимния покой. При така създалата се ситуация и неясни климатични условия през зимата, голяма част от производителите заложиха на доказалия се продукт ТОПРЕКС, за да подсигурят доброто презимуване на полетата с маслодайната рапица.
 
ТОПРЕКС е растежният регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата, който ограничава растежа на стъблото, стимулира коренообразуването и развитието на повече добавъчни корени на есен. ТОПРЕКС повишава студоустойчивостта и запазва плътността на културата и добивния потенциал. ТОПРЕКС е регистриран в България като растежен регулатор и фунгицид срещу Фома, но успешно се справя и с контрола на Алтернария. ТОПРЕКС е продукт който има листно и почвено действие. При сухи условия активното вещество  остава за известно време в почвата и при паднал впоследствие дъжд се реактивира.
Подходящите агрометеорологичните условия напролет ще провокират презимувалите посеви с маслодайна рапица и културата ще се развие много бързо. В същото време ускореното развитие на рапицата провокира издължаването й,  с което рискът от полягане и недостатъчно разклоняване води до намаляване на добива. С пролетното приложение на ТОПРЕКС освен, че се ограничава растежа на стъблото, се запазва и добивния потенциал. ТОПРЕКС също така стимулира образуването на повече разклонения върху централното стъбло и основните разклонения по него, намалява риска от полягане, синхронизира цъфтежа и зреенето.
С всяка изминала година българските фермери се убеждават в отличните резултати, които се постигат в производството на рапица с продукта ТОПРЕКС предлаган от СИНДЖЕНТА.
Но СИНДЖЕНТА е единствената мултинационална компания, която има капацитет да предложи комплексен подход при отглеждането на рапица в страната. За пролетното опазване на посевите с рапицата от плевели и неприятели СИНДЖЕНТА препоръчва използването на  хербицида ФУЗИЛАД ФОРТЕ и инсектицида КАРАТЕ ЗЕОН.
Срещу самосевки от житни култури е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен, системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ, който след попадане по листата на житните плевели и самосевките се придвижва чрез флоема и ксилема в корена и точките на нарастване и унищожава надеждно плевелите, като едновременно с това има високо ниво на безопасност за културата.
КАРАТЕ ЗЕОН е логичният избор за борба с неприятелите в рапица. Регистриран е в страната срещу рапична листна оса и рапичен цветояд. А в редица европейски страни се използва и за борба срещу стъблена бълха, листни въшки, възрастното на рапичния стъблен скритохоботник и други КАРАТЕ ЗЕОН е безопасен за пчели при употреба съгласно указанията в етикета.
За да се намалят загубите при прибиране, се препоръчва десикация на културата. Като изключително подходящ продукт се откроява РЕГЛОН ФОРТЕ, който осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество. Продуктът има добър ефект и при по-ниски температури, което се обуславя от факта, че за ефикасното му действие е необходимо наличие на светлина, а не на топлина.
От изключителна важност за оптималното развитие на културата е навременното внасяне на критичните за рапицата хранителни елементи  Сяра и Бор. С приложението на специално разработения за култури със слята повърхност  ВУКСАЛ Сяра се предотвратява и бързо се коригира недостига на сяра и се подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене.
ВУКСАЛ Бор е силно концентриран листен тор за преодоляване недостига на бор по бърз и сигурен начин. ВУКСАЛ Бор съдържа още азот, фосфор и микроелементи. Приложението му подобрява устойчивостта срещу стрес, увеличава масленото съдържание и спомага за образуването на повече семена при рапицата (по-пълни шушулки). ВУКСАЛ Бор гарантирано осигурява поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия (студ, суша и други).

Като компания, която приема успеха на всеки един фермер за лична мисия, за Синджента сезонът започва с професионалните съвети предоставени от специалистите от фирмата, обхващащи цялостната технология за отглеждане на културата.

Растителна защита, брой 2 / 2015